• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Žádost o proplacení cestovného

Údaje o vozidle

Údaje o spotřebě se uvádí z technického průkazu vozidla v litrech / 100 km.

Údaje o cestě

Proplacení je vázáno na předložení dokladu, který lze použít pro účely účetnictví.

Vypočtená částka

Částka je vypočtena po kliknutí na tlačítko 'Přepočítat'.

O​ M N Y O
Údaje o žadateli

Organizační složka je organizační složka České pirátské strany, která žádá o proplacení nároku.

Hospodář je osoba oprávněná jednat jménem organizační složky, která převod schválila. Hospodářem je u orgánu strany jeho vedoucí, u kraje krajské předsednictvo.

Údaje o záměru

Záměr znamená stručné objasnění účelu, za kterým budou peníze vynaloženy. Tento účel musí přispívat prospěchu strany, pokud není stanoveno zvláštní určení účelové, pak stačí jen soulad s cíli strany podle stanov.

Opora v rozpočtu znamená konkrétní rozpočet registrovaný finančním odborem, ze kterého bude částka vyplacena a konkrétní položku tohoto rozpočtu. V případě, že krajské sdružení nepřijalo dosud rozpočet, lze se souhlasem republikového předsednictva vyplatit částku z jeho rezervy.

Údaje o platbě

Způsob vyplacení udává, jestli nejprve bude věc provedena a zaplacena prostředníkem a teprve potom prostředník peníze dostane (zpětné proplacení), nebo účetní orgán převede peníze na účet dodavatele, který mu hospodář dodá (ohláška).

Příjemce je název osoby, která má peníze obdržet.

Číslo účtu příjemce vyplňte včetně čísla banky za lomítkem.

Jako variabilní symbol uveďte číslo spojené s dokladem. Jde o číslo faktury nebo číslo pokladního dokladu a pod.

Poznámka obsahuje doprovodné údaje, například pokud převod spěchá.

Potvrzuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil pravdivě a že jsem splnil všechny požadavky vyžadované předpisy České pirátské strany pro vyplacení.

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
Vyhláška MPSV pro rok 2012

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.