• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

@@Organizační složka@@: @@Název záměru@@

Žádost o proplacení sp. zn. @@Spisová značka@@
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka @@Organizační složka@@
Schváleno hospodářem @@Schváleno hospodářem@@
Údaje o záměru
Název záměru @@Název záměru@@
Rozpočtová kapitola @@Rozpočtová kapitola@@
Údaje o platbě
Způsob vyplacení @@Způsob vyplacení@@
Příjemce @@Příjemce@@
Číslo účtu příjemce @@Číslo účtu příjemce@@
Variabilní symbol platby @@Variabilní symbol platbyneuveden@@
Částka @@Částka@@ Kč
Doklad @@Dokladbude doplněn@@
Poznámka žadatele
@@Poznámka @@

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne …
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.