• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Řada workshopů o komunikaci ve větších městech všech krajů

projekt:
umeni_komunikace
řešitel:
Josef Úlehla
kontrolor:
Mikuláš Ferjenčík
příslušný orgán:
Personální odbor
zahájení:
2014-08-05
ukončení:
2014-12-31
minimum prostředků:
5 000,-
maximum prostředků:
80 000,- (resp.neomezeno)
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
8000.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo 08/II/2014

Veřejně prospěšný účel projektu

Výše finanční podpory - prostředků bude mít přímý vliv na počet workshopů, výběr měst, ale také možnosti záznamu a profi zpracování pro další účely. Vzhledem k možnostem společného úsilí a odbornému potenciálu máme zájem přednášky zrealizovat pro co největší počet lidí.

Cílem je vzdělávat jak vlastní členy, tak veřejnost v dovednosti vzájemné nekonfliktní, resp. konstruktivní komunikace ke zlepšení řešení všech lidských činností, života a osobních pocitů a zároveň a to především k dobrému fungování a dosahování společensky, technicky i finančně prospěšných cílů a spokojenosti všech občanů. Pro celý náš život je „dorozumívání“ nejdůležitější dovednost, která velmi ovlivňuje náš osud. Základem je tříbení dorozumívání jako součinnosti (párový tanec); nikoliv tříbení jednotlivce pro účast v rozličných dorozumívání (tenis), dorozumívání ve dvojici a síti a dorozumívání jako dobrovolná součinnost vzájemně rovných. Příkladem může být Hovorna: http://valecskyrozcestnik.host-ed.me/hovorna.html.

Přednášky budou mít charakter zcela dle dohody s místním „koordinátorem“, tj. může to být:

- setkání místních Pirátů v diskuzním kroužku nad tématem Restart. Začalo by se s cca ½ - 1h „přednáškou“ jednoho z Pirátů, kteří mají zájem vysvětlit ostatním co ví o komunikace, jak je pro něj důležitá, jaký druh komunikace - dorozumívání upřednostňuje či doporučuje. Další cca 1h by již všichni účastníci Piráti hovořili v řízené diskuzi na téma Restart - co si pod tím představují a co si myslí, že je pro Restart, resp. pro dobré fungování Pirátů důležité. (dle finančních možností projektu)

NEBO

- setkání Pirátů a veřejnosti, kdy celá akce bude koncipovaná jako přednáška 1 - 3 lidí na téma „Umění komunikce“, kdy se budeme snažit (dle možností a prostředků) oslovit někoho veřejně známého v místě (novinář, psycholog, pedagog, herec, kdokoli..), aby se přednášky zúčastnil a připravil si ze své zkušenosti něco na dané téma (cca 1/2h) - tím by mohl být podpořen zájem veřejnosti o účast na přednášce. (dle finančních možností projektu)

NEBO

- setkání zcela dle představ místního „koordinátora“ na téma „Umění komunikace a Piráti“ (dle finančních možností projektu)

Přednáška se může konat - v hospodě, v klubovně, v sále, venku v parku… kdekoli. Vždy bude možné online sledování a vždy budeme přednášku natáčet. Zpracování natočeného materiálu bude probíhat dle možností a dle finanční podpory projektu.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

 • - organizování jednotlivých workshopů ve větších městech všech krajů
 • - příprava materiálů - informační letáky, pozvánky, podklady k tématům a přednáškám
 • - zajištění online přenosu pro všechny zájemce - zajištění technického zařízení ve spolupráci s místním koordinátorem
 • - profesionální nahrávka každého workshopu a zpracování pro účely dalšího svobodného osvětového šíření
 • - dle výše získané finanční podpory budou oslovováni odborníci obecně známí v široké společnosti a jejich účast na přednášce a cca 1/2h vstup bude jak odborným přínosem, tak přínosem pro vyšší účast veřejnosti.
 • - flipchart, projektor, plátno, FullHD kamera, GoPro kamera, 3 mikrofony, mixpult, zesilovač, reprobedny - vše operativně dle velikosti sálů či přednáškových prostor

Časové podmínky

 • 20.8. - vytvoření webové prezentace s časovým harmonogramem - 10h
 • do 1.9. zajištění technického zázemí pro online přenosy a záznamy
 • do 1.9. zpracování grafických a informačních podkladů, tisk - 20h
 • 1.9. - (31.10.) 31.12. - příprava a realizace workshopů po celé ČR - 240h
 • hlavní koordinátor + pomocník 1WS/cca 24h
 • kamera, střih, režie - 1osoba/1WS/48h
 • adminstrativa, zápis, koordinace - 2osoby/1WS/24h
 • analýza, závěr - 2osoby/20h

Osobní podmínky

ŘEŠITEL, HLAVNÍ KOORDINÁTOR: Josef Úlehla

VEDOUCÍ WORKSHOPŮ: Václav Fořtík, Tomáš Klapka, Josef Úlehla, Janek Wágner, Lenka Wágnerová a další (v případě vašeho zájmu vás dopíšeme)

KOORDINÁTOR, SPOLUŘEŠITEL: Petr Štěpánek (kamera, střih) - (v případě vašeho zájmu vás dopíšeme)

KOORDINÁTOR, ADMINISTRÁTOR: Helena Jarolímková, Barbora Hrůzová, Lenka Wágnerová, Mária Vašíčková (v případě vašeho zájmu vás dopíšeme)

TZ, FOTO (a další dokumentace schopní a ochotní Piráti): Jan Hutter, Petr Jarolímek, Janek Wágner, Helena Jarolímková (v případě vašeho zájmu vás dopíšeme)

Josef Úlehla - Valeč, Helena Jarolímková - Plzeň, Mária Vašíčková - Hodonín, Janek Wágner - Praha, Jaroslav Hais - Stříbro, Libor Špaček - Tachov (v případě vašeho zájmu vás dopíšeme)

Finanční podmínky

5 000,- - 1. záloha na začátku hned po schválení projektu - pro vytvoření pozvánek a informačních letáků, medializace přednášek, cestovné pro koordinátora a technický doprovod 30.9.2014 - 2. záloha - vyplacení poloviny získaných - schválených prostředků na cestovné a materiálové a technické zajištění přednášek. 31.10.2014 - 3. záloha ve výši 25% ze získaných prostředků. Po skončení projektu (31.10. nebo 31.12.) doplatek.

 • - V případě získání prostředků do výše 10 000,- je možné realizovat až 5 přednášek v různých městech do 31.10. včetně zajištění syrového záznamu, ale bez profi zpracování.
 • - V případě získání prostředků - 30 000,- je možné realizovat až 10 přednášek v různých městech do 31.10. včetně zajištění syrového záznamu a zpracování info upoutávek na tuto aktivitu
 • - V případě získání prostředků více jak 50 000,- je možné realizovat až 14 přednášek v různých městech do 31.12. včetně záznamu a profi zpracování jak upoutávek, tak každé přednášky pro účely dalšího vzdělávacího cyklu

Projekt bude zajišťovaný především dobrovolnicky (to je zřejmé množstvím hodin a činností, které budou celému projektu věnovány).

 • Letáky, pozvánky, info materiály - 1.000,-/přednášku/město
 • Přednáška - příprava, cestovné, realizace - 2 koordinátoři, 2 přednášející, 1 kameraman - 1.000,-/přednášku/město
 • Info upoutávka z přednášky - 1.000,-/přednášku/město
 • Pozvání známé osobnosti na přednášku MIN. 2.000,-/přednášku nebo více (dle požadavků osobnosti)
 • Zpracování syrového záznamu - sestřihání celého záznamu, opatření titulky a dalšími atributy (informace, popisy, hudba atp.)

Výsledek projektu

 • Osvěta a vzdělání jak našich členů, tak veřejnosti pro zlepšení lidské komunikace.
 • Získání záznamů z jednotlivých přednášek pro možnost profesionálního zpracování a následné svobodné využití.
 • Možnost zpracovaní odborné přednášky pod značkou Piráti.cz - osvěta, info, vzdělání, sociální gramotnost
 • Zviditelnění Pirátů před volbami, hlavní účel je informovanost, vzdělání, služba veřejnosti
 • Spolupráce a služba veřejnosti Pirátů i po volbách
 • Vzdělávání členů, zlepšení vnitřní komunikace strany, základy pro efektivní činnost Pirátů.
 • Záznam každého workshopu pro účely dalšího svobodného osvětového šíření bude umístěn na webu.
 • Analýza, zhodnocení, diksuze, závěry z jednotlivých přednášek a také z celku jako participativního projektu
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.