• virtual_user has create permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Financování soudních poplatků ve sporech vzešlých ze žádosti o informace

projekt:
soudy_soudy_soudy
řešitel:
Lukáš Blažej
příslušný výkonný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-05-02
ukončení:
2016-12-31
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
20000.00
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
0.00
rozpočtová položka:
Soudy, soudy, soudy
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo xxx/2016
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Projekt sleduje nejen prosazování pirátského programu (zejména částí Transparentní organizace a Právní stát), ale i ochranu práva na informace garantovaného čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Na počátku všech sporů je žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétní žaloba se bude odvíjet od postupu povinného subjektu, půjde většinou o žalobu proti rozhodnutí, žalobu na ochranu proti nečinnosti, zásahovou žalobu, případně se budu domáhat vrácení bezdůvodného obohacení po zaplacení nákladů požadovaných povinným subjektem. Výdaje v tomto projektu budou placeny oproti výzvě soudu.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt nemá věcné podmínky.

Časové podmínky

Na každém soudním sporu strávím jednotky až desítky hodin.

Osobní podmínky

Na projektu budu pracovat zejména sám, předpokládám občasné zapojení členů-právníků, případně stranou placeného právníka či vlastního advokáta.

Finanční podmínky

Odměna v tomto projektu vyplácena nebude. Minimální výše prostředků je dle PaRo stanovena na 5000 Kč, které umožní podat například jednu kasační stížnost. Maximální výše prostředků (20 000 Kč) by umožnila obranu například proti šesti nezákonným rozhodnutím o odmítnutí žádosti, případně podat deset žalob na ochranu proti nečinnosti. V případě úspěchu se zaplacené soudní poplatky straně vrátí.

Výsledek projektu

Vzhledem k délce soudního řízení nemůže být výsledkem projektu nic jiného, než soudní řízení samotné. Pokusím se do žaloby začlenit požadovanou větu „Tento veřejně prospěšný projekt byl financován ze státního příspěvku České pirátské strany prostřednictvím jejího participativního rozpočtování“, ale zvlášť v případě spolupráce s externím advokátem to nebude vždy možné. Vždy po vydání posledního rozhodnutí v jednotlivé věci budou podklady předány MO, aby mohl případně vydat tiskovou zprávu. Na díla vzniklá v tomto projektu se nevztahuje § 19 PraH, ledaže by to bylo výslovně uvedeno v žádosti o proplacení.

Popis projektu

Při přípravě bodu do zastupitelstva (http://tinyurl.com/h9hjvfh) jsem požádal příspěvkové organizace o prověrky účetních závěrek. Musel jsem platit tisíce za jednostranné kopie, protože elektronická podoba údajně není k dispozici a „skenováním svazků o celkovém počtu 99 listinných stran by příspěvková organizace vytvořila 99 souborů, ve kterých by bylo jen obtížně možné se vyznat a hrozilo by pomíchání stránek z jednotlivých účetních závěrek“. Magistrát nesdělí odměny vedoucích odborů, protože se neztotožňuje s argumentací nadřízeného správního orgánu. Česká pošta neposkytne znění smlouvy uzavřené s Magistrátem města Ústí nad Labem, protože podléhá obchodnímu tajemství. Městská akciovka Metropolnet se necítí být povinným subjektem. Podobné případy jsou v Ústí nad Labem na denním pořádku. Magistrát využívá toho, že soudy jsou nákladné a dlouhé, tudíž si je nemůžu dovolit a odmítá žádosti už jen proto, že jsem je podal já (pro kontext např. http://tinyurl.com/hm2qzfp či http://tinyurl.com/zjl78pr). Tento projekt mi umožní se proti několika vybraným rozhodnutím bránit u soudu. Výsledné rozsudky poslouží nejen k získání požadovaných informací, ale i k mediální propagaci Pirátů. Žalovaným nebude vždy Magistrát města Ústí nad Labem, ale v každém případě půjde o spor, na jehož počátku byla žádost o informace. Pokud bych narazil na zajímavý případ, může být v jednom případě žalobcem i jiná osoba (např. http://tinyurl.com/h7prslo).

Výzva k podpoře

S Piráty jsem již jednou uspěl u Nejvyššího správního soudu. Mnoho požadovaných informací nezískám, protože nemám na zaplacení soudních poplatků. Při úspěchu se straně peníze z tohoto projektu vrátí.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.