• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozšíření projektu Knihoběžník o zajímavé tituly

projekt:
ucast_v_projektu_zalozenem_na_sdileni_knih
řešitel:
Jana Jiříková
kontrolor:
vaclav_malek
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2015-01-01
ukončení:
2015-03-31
minimum prostředků:
5 000
maximum prostředků:
7 000
kolo:
Třetí kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
7000.00
obrázek:
obrázek: 4cb6d1cd8b46e_bookClub%5B1%5D.gif
smlouva:
http://pirat.ly/73rr3
sp.značka:
PaRo 08/III/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Účelem mého projektu je rozšíření nabídky knih v projektu Knihoběžník, prostřednictvím kterého bylo po České a Slovenské republice rozmístěno 1765 knih opatřených nálepkou s logem projektu a informacemi, které nálezci pomohou se do projektu zapojit jejím přečtením, doplněním jejího příbehu na stránkách projektu a následným zanecháním na jiném místě. Níže je seznam knih, které bych do projektu ráda přidala, jedná se o dobře hodnocenou beletrii a naučnou literaturu.

Oficiální web projektu: http://www.knihobeznik.cz/

Seznam knih, které bych prostřednictvím projektu ráda zakoupila : https://titanpad.com/ep/pad/view/ro.Jxmh3x$x30d/rev.218 Seznam pochopitelně není konečný, bude záležet na množství získaných prostředků a protože se jedná o stranický projekt, byla bych pro to, aby o výběru 50% knih probíhala anketa, aby se tak mohli zapojit i ostatní, které to alespoň trochu zajímá.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K realizaci bude nutné zakoupit knihy (cena jednoho titulu se v rozmezí let 2013/2014 podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů pohybovala okolo 240 Kč, od nového roku má být snížena daňová sazba na knihy) a pravděpodobně i nějaký obalový materiál, aby rychle nepodléhaly zubu času. Dobrovolnickou část projektu bude tvořit shánění titulů, jejich registrace na web a jejich umisťování na různá, pokud možno zajímavá, místa (především ale v Praze a jejím okolí).

Časové podmínky

Nákup knih v souladu s podmínkami Participiativního projektu proběhne během ledna, února a března, v měsících s lepšími klimatickými podmínkami proběhne jejich umisťování, nejpozději však do 30. června.

Osobní podmínky

Projektu se budu věnovat prakticky jen já, je pro mne totiž časově zvládnutelný, umisťování knih na začátek jejich pouti se dá realizovat, aniž by to příliš ovlivňovalo denní program. Kvůli zajímavějším lokacím bude hrozit nějaké cestování navíc, ale s tím předem počítám a nevadí mi to. Bude probíhat spolupráce s http://www.knihobeznik.cz/o-projekte (minimálně v podobě využívání jejich platformy) a část úspěchu bude záviset i na nálezcích knih.

Finanční podmínky

Počet zakoupených knih bude záviset na výši získaných prostředků, a podle minimální možné výše částky u projektů by jich mohlo být docela hodně.

Výsledek projektu

Výsledkem bude prodloužení životní pouti zakoupených knih, příjemné překvapení pro jejich nálezce, šíření (snad) kvalitní literatury a podpora zajímavé myšlenky na sdílení knih. O realizaci a její podobě se mohou zájemci dozvědět na stránkách projektu, případně z fotodokumentace, která bude vyhotovena postupně při umisťování knih na jejich pozice ve městě i v přírodě ( a umístěna na příslušném vlákně na fóru).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.