• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Finanční podpora nezávislému svobodnou hudbu hrajícímu rádiu Rastafari pro rok 2016

projekt:
podpora_radia_rastafari_2016
řešitel:
Tomáš Weidisch
příslušný výkonný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-06-01
ukončení:
2016-05-01
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
30000.00
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
5100.00
rozpočtová položka:
Podpora rádiu Rastafari 2016
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo xxx/2016
stav:

Projekt byl 9.4. 2017 prodloužen usnesením předsednictva.

Veřejně prospěšný účel projektu

Jedná se o službu veřejnosti, kterou zajišťuje nezávislé internetové rádio. Provoz rádia je zcela zajištěn dobrovolníky, avšak se samotným provozem je i tak spojeno mnoho nákladů, navíc dynamičtější rozvoj projektu je přímo závislý na možnosti vytvoření částečného pracovního úvazku. Rádio provozuje Rastafari o.p.s. Razí osvětu v oblasti legalizace konopí, ochrany lidských práv, mezikulturního porozumění, podpory a rozvoje nezávislé kultury (zejm. hudební) aj. Organizace používá transparentní účet.

Díky financování Pirátů bude moci rádio udržet a rozšířit svoji informační a osvětovou činnost ve prospěch veřejnosti, podporu svobodné hudby a v případě vyššího příspěvku uvažovat o pořádání vlastních akcí apod.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Radio je materiálně soběstačné díky širokému okruhu dobrovolníků, kteří řadu věcí nutných k realizaci zejm. terénních akcí zapůjčují. Od strany žádné věcné prostředky nepožaduje. Je však snahou pořídit postupně vlastní vybavení, zejm. pro streamování hudebních akcí a tvorbu vlastního sound systému.

Časové podmínky

Rádio funguje dlouhodobě, vysílání probíhá v režimu 24/7/365 při střídání živě moderovaných pořadů (z ČR i zahraničí) s automatickým hudebním mixem. Vedle samotného vysílání realizuje tým RR několik terénních akcí ročně (prezentace a hudební doprovod akcí jako Cannafest, MMM, veletrh neziskových organizací NGO Market, Anti-ACTA, streamování několika reggae festivalů a celé řady jednotlivých koncertů apod. akcí).

Osobní podmínky

Radio Rastafari má zajištěné vlastní dobrovolníky. Nejužší tým tvoří tři lidé s rozdělenými kompetencemi dle svých specializací, širší tým pak cca 10 příležitostně se zapojujících dobrovolníků. RR se snaží zapojovat do své činnosti širší veřejnost v duchu myšlenky podílení se na společném díle. Citelnou potřebou je možnost vytvoření pracovního místa.

Finanční podmínky

Odměna řešiteli vyplácena nebude. Prostředky budou použity na provoz a rozvoj rádia Rastafari. Jeden měsíc provozu rádia stojí přibližně 4500 Kč. V případě darování 13500 Kč tedy bude pokryt provoz finančně na měsíce leden až březen. V případě vyšších darů bude možno investovat do rozvoje, zaplacení částečného úvazku pro koordinátora či uspořádat akce spadající do působnosti rádia.

Výsledek projektu

Činnost rádia je možno sledovat na internetu www.rastafari.cz. O sponzorství Pirátů se rádio zmíní na svých internetových stránkách a Facebooku, v případě vyššího plnění může řešitel domluvit i radio spot apod. Na stránkách RR je dlouhodobě umístěn banner Pirátské strany.

Popis projektu

Jedná se o službu veřejnosti, kterou zajišťuje nezávislé internetové rádio. Provoz rádia je zcela zajištěn dobrovolníky, avšak se samotným provozem je i tak spojeno mnoho nákladů, navíc dynamičtější rozvoj projektu je přímo závislý na možnosti vytvoření částečného pracovního úvazku. Rádio provozuje Rastafari o.p.s. Razí osvětu v oblasti legalizace konopí, ochrany lidských práv, mezikulturního porozumění, podpory a rozvoje nezávislé kultury (zejm. hudební) aj. Organizace používá transparentní účet.

Výzva k podpoře

Podpořte provoz nezávislého Radia Rastafari, které razí osvětu v oblasti legalizace konopí, ochrany lidských práv, mezikulturního porozumění a svobodné kultury.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.