• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Podpora radia Rastafari na II. čtvrtletí 2015

projekt:
podpora_nezavisleho_internetoveho_radia_rastafari_potreti
řešitel:
Vít Konečný
kontrolor:
Radek Holodňák
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2015-05-01
ukončení:
2015-07-01
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
30000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
6000.00
rozpočtová položka:
Podpora radia Rastafari II.Q 2015
smlouva:
http://pirat.ly/79wf2
sp.značka:
PaRo 003/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Jedná se o službu veřejnosti, kterou zajišťuje nezávislé internetové rádio. Provoz rádia je zcela zajištěn dobrovolníky, avšak se samotným provozem je i tak spojeno mnoho nákladů, navíc dynamičtější rozvoj projektu je přímo závislý na možnosti vytvoření částečného pracovního úvazku. Rádio provozuje Rastafari o.p.s. Razí osvětu v oblasti legalizace konopí, ochrany lidských práv, mezikulturního porozumění, podpory a rozvoje nezávislé kultury (zejm. hudební) aj. Organizace používá transparentní účet.

Díky financování Pirátů bude moci rádio udržet a rozšířit svoji informační a osvětovou činnost ve prospěch veřejnosti, podporu svobodné hudby a v případě vyššího příspěvku uvažovat o pořádání vlastních akcí apod.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

adio je materiálně soběstačné díky širokému okruhu dobrovolníků, kteří řadu věcí nutných k realizaci zejm. terénních akcí zapůjčují. Od strany žádné věcné prostředky nepožaduje. Je však snahou pořídit postupně vlastní vybavení, zejm. pro streamování hudebních akcí a tvorbu vlastního sound systému.

Časové podmínky

Rádio funguje dlouhodobě, vysílání probíhá v režimu 24/7/365 při střídání živě moderovaných pořadů (z ČR i zahraničí) s automatickým hudebním mixem, úseky financování je proto třeba rozdělit měsíčně. Vedle samotného vysílání realizuje tým RR několik terénních akcí ročně (prezentace a hudební doprovod akcí jako Cannafest, MMM, veletrh neziskových organizací NGO Market, Anti-ACTA, streamování několika reggae festivalů a celé řady jednotlivých koncertů apod. akcí).

Osobní podmínky

Radio Rastafari má zajištěny vlastní dobrovolníky. Nejužší tým tvoří tři lidé s rozdělenými kompetencemi dle svých specializací, širší tým pak cca 10 příležitostně se zapojujících dobrovolníků. RR se snaží zapojovat do své činnosti širší veřejnost v duchu myšlenky podílení se na společném díle. Citelnou potřebou je možnost vytvoření pracovního místa.

Finanční podmínky

Odměna řešiteli vyplácena nebude. Prostředky budou použity na provoz a rozvoj rádia Rastafari. Jeden měsíc provozu rádia stojí přibližně 4500 Kč. V případě darování 13500 Kč tedy bude pokryt provoz finančně na měsíce leden až březen. V případě vyšších darů bude možno investovat do rozvoje, zaplacení částečného úvazku pro koordinátora či uspořádat akce spadající do působnosti rádia.

Výsledek projektu

Činnost rádia je možno sledovat na internetu www.rastafari.cz. Řešitel zajistí ve spolupráci s rádiem transparentní zprávu, ve které bude uvedeno, jak byly věnované prostředky použity. O sponzorství Pirátů se rádio zmíní na svých internetových stránkách a Facebooku, v případě vyššího plnění může řešitel domluvit i radio spot apod.

Hlavním cílem je pak osvěta ohledně komunitních rádií a tlak na legislativu, aby byly v ČR po vzoru jiných zemí v Evropě i na světě komunitní rádia brána za prostředek komunikace, který je oproštěn od nucených příspěvků kolektivním správcům, tak jak je to nyní.

Jedná se o druhé pokračování projektu v rámci participativních rozpočtů České pirátské strany. Poprvé ve druhém kole projekt obdržel 12000 Kč na tříměsíční provoz. Podruhé ve třetím kole obdržel 7200 Kč na provoz v dalším časovém úseku.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.