• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Finanční podpora komunitního klubu Budík

projekt:
podpora_komunitniho_klubu_budik
řešitel:
klara_rychtarikova
příslušný výkonný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-06-01
ukončení:
2016-12-31
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
50000.00
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo xxx/2016
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Jde o službu veřejnosti v podobě zprovoznění a provozování komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík v Žatci. Filosofií projektu je jednak realizovat vlastní aktivity a akce pro veřejnost, a jednak, a to zejména, prezentovat prostor jako platformu pro realizaci vizí přímo z řad veřejnosti s hlavním cílem přispět k oživení města, jeho obyvatel, širšího okolí a málo využívané části městského historického jádra. Tímto záměrem projekt reaguje na dlouhodobou absenci takto pojatého klubového prostoru ve městě, po němž volá stále více obyvatel, zejm. z řad mladší generace, která zde nemá příliš možností seberealizace v tematicky spřízněných směrech. Provoz klubu je aktuálně realizován dobrovolníky, kteří pro tento účel založili neziskovou organizaci typu spolek, Budík, z. s. (IČ 04553900), avšak je též záměr vytvářet zde pracovní místa, což se již částečně daří, neboť od května t. r. nastupuje jako stálý personál pracovník získaný přes ÚP. Klub si jako vedlejší efekt klade za cíl inspirovat skrze různé aktivity své návštěvníky k úvahám a postojům, které jsou pilíři tzv. občanské společnosti, posilovat v mládeži potřebu svobody smýšlení a konání atd. V kulturní rovině je záměr orientovat se zejm. na umění nezávislé, vzdělávací rovina pak připravuje koncept mimoškolních a komunitních forem vzdělávání jako reakci na tristní stav současného školství (členem týmu je m.j. gymnaziální profesor). Po konzultaci se žateckými Piráty by mohl klub sloužit i jako místo jejich setkávání. Personálně i filosofií je projekt Budík propojený s dalším piráty již několikrát podpořeným projektem Radia Rastafari. Projekt se již nyní těší podpoře široké žatecké veřejnosti i řady institucí - bohužel zaostává podpora materiální, která je nyní, ve fázi těsně před otevřením klubu, zcela zásadní. Spolek a projekt Budík již nyní spolupracuje s dalšími neziskovkami ve městě a podílí se na organizaci akcí jako např. Férová snídaně. Domníváme se, že v podkrušnohorském regionu, který se stále obtížně vymaňuje (ekonomicky i společensky) ze jha minulého režimu, je tento projekt významným prvkem budování občanské společnosti.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt Budík díky několika darům, a především osobním investicím zakladatelů, nyní disponuje většinou nezbytného vybavení, dosáhl kompletní (a historicky první) kolaudace prostoru domu v historickém jádru města pro tento účel. Aktuálním cílem je pokračovat v pořizování vybavení nutného k realizaci dalších položek z banky záměrů, zejm. dataprojektoru, vybavení pro venkovní terasu, čajového nádobí, zkvalitňování stolovacího vybavení atd.

Časové podmínky

Klub Budík již nyní funguje v neoficiální rovině pravidelně několik dní v týdnu, přičemž s oficiálním otevřením (plánováno v půli května) bude stanovena pravidelná otevírací doba zahrnující 5 dnů v týdnu včetně víkendových. Denně je v plánu otevírací doba v odpoledních až podvečerních hodinách, ve všedních dnech pak dle domluvy, zájmu a možnostech dobrovolníků s prodloužením do hodin večerních.

Osobní podmínky

Projekt Budík má aktuálně potvrzenou dotaci na jednoho zaměstnance a je snaha sehnat ještě druhého, event. sehnat financování na další období, až dotace pro současného zaměstnance (za rok) skončí. Dále se z řad fandů, návštěvníků a zejm. žateckých středoškolských studentů pozvolna tvoří tým dobrovolníků (v budoucnu dle ekonomických možností ideálně brigádníků) postupně zaučovaných do všech směrů působení projektu. Tým rovněž disponuje účetním a realizátorkou úspěšného kroužku (i na poli mezinárodních soutěží) programování pro školáky „Baltík“.

Finanční podmínky

Odměna řešiteli vyplácena nebude. Prostředky budou použity na provoz a rozvoj projektu komunitního klubu Budík. Jeden měsíc provozu klubu stojí přibližně 7000 Kč (nájemné, energie, internet), přičemž prioritou je financování právě provozu. Mezi další cíle financování náleží pořizování chybějícího vybavení, částečné financování realizovaných akcí a ideálně možnost financování brigádníků.

Výsledek projektu

Činnost projektu Budík lze sledovat na internetu www.budikspolek.cz (aktuálně v počátcích vývoje) a na Facebooku pod odkazem: https://www.facebook.com/SpolekBudik/ O sponzorství Pirátů se rádio zmíní na svých internetových stránkách a Facebooku, popř. přímo v provozovně klubu.

Popis projektu

V podstatě popsáno v prvním odstavci:Jde o službu veřejnosti v podobě zprovoznění a provozování komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík v Žatci. Filosofií projektu je jednak realizovat vlastní aktivity a akce pro veřejnost, a jednak, a to zejména, prezentovat prostor jako platformu pro realizaci vizí přímo z řad veřejnosti s hlavním cílem přispět k oživení města, jeho obyvatel, širšího okolí a málo využívané části městského historického jádra. Tímto záměrem projekt reaguje na dlouhodobou absenci takto pojatého klubového prostoru ve městě, po němž volá stále více obyvatel, zejm. z řad mladší generace, která zde nemá příliš možností seberealizace v tematicky spřízněných směrech. Provoz klubu je aktuálně realizován dobrovolníky, kteří pro tento účel založili neziskovou organizaci typu spolek, Budík, z. s. (IČ 04553900), avšak je též záměr vytvářet zde pracovní místa, což se již částečně daří, neboť od května t. r. nastupuje jako stálý personál pracovník získaný přes ÚP. Klub si jako vedlejší efekt klade za cíl inspirovat skrze různé aktivity své návštěvníky k úvahám a postojům, které jsou pilíři tzv. občanské společnosti, posilovat v mládeži potřebu svobody smýšlení a konání atd. V kulturní rovině je záměr orientovat se zejm. na umění nezávislé, vzdělávací rovina pak připravuje koncept mimoškolních a komunitních forem vzdělávání jako reakci na tristní stav současného školství (členem týmu je m.j. gymnaziální profesor). Po konzultaci se žateckými Piráty by mohl klub sloužit i jako místo jejich setkávání. Personálně i filosofií je projekt Budík propojený s dalším piráty již několikrát podpořeným projektem Radia Rastafari. Projekt se již nyní těší podpoře široké žatecké veřejnosti i řady institucí - bohužel zaostává podpora materiální, která je nyní, ve fázi těsně před otevřením klubu, zcela zásadní. Spolek a projekt Budík již nyní spolupracuje s dalšími neziskovkami ve městě a podílí se na organizaci akcí jako např. Férová snídaně. Domníváme se, že v podkrušnohorském regionu, který se stále obtížně vymaňuje (ekonomicky i společensky) ze jha minulého režimu, je tento projekt významným prvkem budování občanské společnosti.

Výzva k podpoře

Podpořte provoz komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík, který razí osvětu v mnoha aspektech života tzv. občanské společnosti.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.