• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátské Sousedství část 1. realizace vrbového přístřešku pro děti

projekt:
piratske_sousedstvi
řešitel:
ida_chuchlikova
příslušný výkonný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-12-01
ukončení:
2017-05-30
minimum prostředků:
35000
maximum prostředků:
70000
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
0.00
sp.značka:
https://redmine.pirati.cz/issues/4490
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Jedná se o první z plánovaných projektů tzv. pirátského sousedství. Veřejně prospěšným záměrem projektu je vytvoření živého vrbového iglů pro děti na místě, které je momentálně nevyužívané, přestože se nachází v atraktivní, hojně navštěvované lokalitě poblíž vodní nádrže Mšeno (tzv. jablonecká přehrada). Chceme vstoupit do fyzického prostoru města - městské části, kterou lze pomyslně uchopit jako jeden celek a vnímat v ní vzájemné sousedství. Chceme poodhalit v každodenně přehlížených koutech skrytý a doposud nevyužitý potenciál. Proměnit “nemísta” v místa.

Piráti budou hrát roli aktivních tvůrců a průvodců, kteří dodají místním odvahu k formulování svých potřeb v rámci územního plánování, jednání s magistrátem, či zapojení a spolupodílení se na proměnách svého bezprostředního okolí. Od drobných zásahů postupně přejdeme k závažnějším tématům (požadavky ze strany místních ke koncepčním materiálům, připomínky k územnímu plánu, atd).

Know-how úspěšně provedeného záměru dáme k dispozici Pirátům v dalších obcích a krajích.

Vize iglů (ilustrační odkazy):

http://static.wixstatic.com/media/f30e5d_7510d19bc66e4a84a11c5e35d6eac20a.jpg_srz_1439_809_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

http://www.play-scapes.com/play-design/natural-playgrounds/kagome-sandpit-ppag-architects-vienna-austria-2012/

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

 • Zajištění odborné firmy k dovezení a zasazení vrb.
 • Tvorba a tisk propagačních materiálů spojených s akcí pirátské sousedství tj.:
  1. MAPA SKRYTÝCH POKLADŮ = ilustrovaná mapa čtvrti s vyznačeným 1. dějištěm (vrbové iglů)
  2. 2x grafická brožurka do každé domácnosti v sousedství
  3. INFOplácačka vytyčovací - tabule na místě proměny se základními informacemi
  4. INFOplácačka oznamovací - informující o jednání s úřady
 • WEB -banální, pouze mapa zajímavých i všedních míst a aktuální proměna se zprávou, co se kdy bude dít.

Časové podmínky

scénář:

 1. Příprava
 2. Vytyčit místo
 3. Dát vědět místním
 4. Zjistit zpětnou vazbu a vůli spolupodílet se na proměně
 5. Zajistit stanoviska dotčených úřadů a povolení
 6. Vysadit iglů
 7. Zalévat a společně se radovat

Harmonogram :

 • leden - nalezení vhodného odborného realizátora vrbového iglů a rezervace termínů

příprava webu, infoplácaček, mapy

 • leden - duben- vykomunikování záměru s úřady / můžeme si zasadit vrby?
 • únor - zabrání místa, vzkaz místním, spuštění webu, tisková zpráva, spuštění veřejné sbírky
 • duben - realizace a následný happening s občany
 • první sezónu zajistit zálivku

Projekt bude zahájen po přidělení finančních prostředků v rámci 2.kola PaRo 2016. O prostředky z PaRo žádáme nyní, protože chceme mít zajištěné financování již v okamžiku vyjednávání na Magistrátu města Jablonce nad Nisou. Finančně zajištěný záměr se bude lépe prosazovat.

Přípravné kroky jsou zahájeny už teď. Komunikace s městem, příprava grafických podkladů atd. Formální ukončení projektu bude nejpozději do 30.5. 2017 a proběhne formou happeningu s veřejností a médii.

Osobní podmínky

Ida Chuchlíková, Zuzana Jíchová, dobrovolníci z řad KS Liberecký kraj a místní obyvatelé

Finanční podmínky

tisk informačních materiálů - cca 8000.-

WEB-MAPA - cena domény cca 250.-/rok

REALIZACE iglů - 50.000.-

Činnosti členů KS Liberecký kraj jsou plně dobrovolnické a nebudou honorovány (tvorba webu, grafické podklady pro informační materiály atd.)

V úvaze jsou dvě varianty vrbových staveb. Levnější a dražší. Konkrétní varianta bude vybraná v závislosti na možnostech povolení ze strany dotčených orgánů. V případě že nebude dosažena maximální částka projektu budou zbývající prostředky uhrazeny z rozpočtu KS Liberecký kraj a z případného finančního spolupodílení se ze strany místních občanů např. formou veřejné sbírky (hit hit/startovač a podobné)

Čím více prostředků získáme, tím rozvětvenější projekt může vzniknout.

Výsledek projektu

 • Výsledkem projektu je dostat Piráty do známosti jako nositele pozitivních proměn majících dopad na každodenní život v sousedství.
 • Proměna bezejmenného místa na cestě v cíl procházek.
 • Sada vizuálně přitažlivých, tištěných informačních materiálů pro obyvatele.
 • Spuštění webu s ilustrovanou mapou čtvrti s vyznačeným 1. dějištěm a seznamem dalších zajímavých míst, na kterém se budou zveřejňovat aktualitace i další plánované projekty spojené s touto lokalitou v rámci pirátského sousedství.
 • Přiblížení komplikovanějších témat souvisejících s rozvojem města (finanční náročnost správy veřejného prostoru x, jeho kvalita)
 • Aktivace občanů k zájmu o své okolí podílením se na tvorbě a údržbě bezprostředního sousedství.
 • Samotná realizace vrbového iglů
 • Happening s občany
 • Sdílení know-how projektu a nabytých zkušeností

Na závěr projektu bude uveřejněna tisková zpráva v lokálních médiích. Fotodokumentace a vyjádření k projektu bude probíhat na všech komunikačních kanálech KS Liberecký kraj.

Popis projektu

PIRÁTSKÉ SOUSEDSTVÍ je dlouhodobý projekt, který má za cíl seznámit se s problémy jednotlivých městských části přímo v terénu, potkat se s místními a zároveň za sebou zanechávat drobné pozitivní proměny veřejného prostoru města, které odkazují na smysluplnou přítomnost Pirátů mezi sousedy, v osadních výborech i zastupitelstvu.

Lokalita zvolená pro první zásah je část sídliště Mšeno (konkrétně jde o základní sídlení jednotku Mšeno U Perly s cca 2 100 obyvateli), jejichž veřejný prostor spravuje město. Městská část, kterou jsme se rozhodli zvelebit, je nyní vyhledávaným místem pro život mladých rodin a našim cílem je tyto lidi aktivovat a zapojit co nejvíce do dění v jejich sousedství. Prvním tématem je kvalita veřejného prostoru. Zásah proměňuje místo, které má vzhledem k poloze potenciál stát se důležitým i v širším kontextu a je momentálně bez využití. Proměna má obecně upozornit na skrytý potenciál míst, které jsme si zvykli každodenně přehlížet.

Vrbové iglů by se mělo stát zapamatovatelným místem na mapě Pirátského sousedství, která má zprostředkovat místním i zastupitelům témata vycházející z každodenní lokální zkušenosti.

Iglů je prostor pro seznámení se. Na jeho růstu se mohou spolupodílet místní a spolu s Piráty přečkat první kritický rok, kdy potřebuje vydatnou zálivku.

Sada ilustrovaných grafických podkladů má za úkol jemně a popsat důležitost propojování lidí a veřejného prostoru.

Na projekt vrbového iglů bude na konci roku navazovat projekt další a my očekáváme, že se kolem těchto přírodně a lidsky hřejivých témat bude formovat rozrůstající se skupina aktivních obyvatel.

Výzva k podpoře

Poprvé za dobu trvání KS Libereckého kraje jsme rozpracovali projekt, který má velmi konkrétní a dlouhodobý pozitivní dopad na místní občany. Za každou podporu budeme velmi vděční a o know-how se rádi podělíme s dalšími zájemci.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.