• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Založení organizace

projekt:
tortuga
řešitel:
vaclav_malek
kontrolor:
Tomáš Klapka
příslušný orgán:
Politické strany
zahájení:
2015-01-01
ukončení:
2015-01-31
minimum prostředků:
4500
maximum prostředků:
400000
kolo:
Třetí kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Prosazování veřejně prospěšné politiky Pirátské strany a možnosti snadného zapojení lidí do politiky včetně uskutečňování veřejně prospěšných projektů mnohem snadnější cestou, než dosud. Spolek, sloužící jako model a v budoucnu možná první skutečná politická strana/hnutí nového tisíciletí s mezinárodním dosahem, postavená na Pirátských idejích, které na rozdíl od současných tzv. „Pirátských stran“ skutečně dodržuje. Někteří si to mohou představit jako jakýsi think-tank, ale záběr bude mnohem širší. Pirátské strany potom mohou sloužit pouze jako platformy pro kandidování…

Super výhody!

 • Vybrané finance budou transparentně (transparentněji než v jiných stranách!) převedeny na stejné PaRo projekty. Takže můžete klidně hlasovat pro tento projekt a zároveň tím nepřijdete o možnost podpořit ostatní! Navíc v Pirátském hnutí budeme mít mnohem jednodušší podmínky pro projekty mnohem větší šancí toho, že projekt projde (žádná minimální hranice, žádné složité smlouvy)
 • Politická stran nebo hnutí vznikne pouze, pokud k tomu dá souhlas orgán Celostátní fóra České Pirátské strany, pokud bude existovat.
 • Pokud nezíská dostatek hlasů pro založení hnutí či strany. I tak bude mít podstatný vliv na politiku a bude sloužit jako vzor pro ostatní Pirátské strany a nejenom ty.

Jak toho projekt oproti jiným docílí?

 • Minimální byrokracie a maximální transparentnost

Předpisy hnutí na jedné stránce! Přehledné, tak jasné, že nepotřebují žádný výklad a obsahující vše potřebné. Veškeré kroky přehledně napojeny na dané pravidlo. Už žádné neznámé kandidáty či neustálé porušování předpisů. Případně první strana/hnutí, která bude plnit své sliby, protože její prioritou nebude populismus a volby. • Jednoduchá struktura

Pouze 4 orgány. Celostátní skupina obsahující všechny členy, Republiková rada obsahující starší členy podle jednoduchého vzorce (například ln(staří hnutí v měsících)). Kontrolní skupina a Rozhodčí skupina. A poté nekonečně mnoho skupin dle libosti podle jednoduchých pravidel. Prvky přímé demokracie, decentralizovanost jsou samozřejmostí. • Přehledné finance

Finance přehledněji než kdy jindy s grafických výstupem za všechna období a přímým napojením. S návazností na projekty, přehledně bez rozpočtů a zcela participativní. Navíc podpora všech alternativních měn a platebních prostředků (Bitcoin, € ... etc.).
 • Řízení pomocí projektů

Veškeré úkony skupin a hnutí řízeny pomocí projektů. Díky čemuž vznikne efektivní decentralizovaný ekosystém o vysoké akceschopnosti. Upřednostnění podstatných věcí a efektivnější práce s dobrovolníky a členy na bázi hejna oproti bezvýznamným propagačním projektům... • Plná automatizace všech procesů

Přehledná jednání, jasná hlasování, včetně systémů automatických kontrol, brzd a upozornění s možností snadného rozšiřování. Propojení přes vazby do všech částí organizace a přehledné zobrazování těchto vazeb. Možnosti šifrování a decentralizování prostředků organizace, díky čemuž bude nezávislá na prostoru.To prostě chceš!

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Nebude potřeba nic.

Časové podmínky

V případě úspěšné první fáze s koncem 31.3. 2015 by byla uskutečněna druhá s koncem 31.12. 2015, případné pokračování není vyloučeno.

Osobní podmínky

Podílet se budou všichni lidé, kteří budou mít zájem.

Finanční podmínky

Rozpočet projektu: 0,-Kč… ovšem je jasné, že minimum pro platný projekt musí být splněno dne předpisů, tedy 4500,- Kč. Maximum je 400 000,-. Řešitel ani další účastníci řešení projektu nedostanou žádnou odměnu. Vybrané finance budou transparentně převedeny na stejné PaRo projekty, podobným způsobem pomocí hlasování.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude fungující organizace na principech Pirátského hnutí…

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.