• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Úhrada nákladů spojených s ochranou přírody a krajiny v Ústí nad Labem

projekt:
ochrana_prirody_a_krajiny_v_usti_nad_labem
řešitel:
Lukáš Blažej
příslušný výkonný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-05-02
ukončení:
2016-12-31
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
10000.00
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
0.00
rozpočtová položka:
Ochranou přírody a krajiny v Ústí nad Labem
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo xxx/2016
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Projekt sleduje ochranu práva na příznivé životní prostředí, které je garantováno Listinou základních práv a svobod.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt nemá věcné podmínky.

Časové podmínky

Konkrétní řízení, která budou předmětem této žádosti, budou vyžadovat řádově desítky hodin dobrovolnicky stráveného času.

Osobní podmínky

Na projektu budou spolupracovat členové sdružení Stop tunelům, o. s. a Ústecké šrouby, z. s., případně externí právníci a znalci.

Finanční podmínky

Odměna nebude vyplácena. Minimální výše prostředků umožní částečné financování jednoho posudku, případně dvou žalob. Maximální výše umožní zpracovat jeden kvalitní znalecký posudek či podat tři žaloby.

Výsledek projektu

Veškeré podklady budou po skončení řízení předány MO k vydání případné tiskové zprávy. Konkrétním výsledkem projektu bude buď zadání znaleckého posudku, nebo soudní řízení (blíže vizte popis projektu). Pokusím se všude uvést informaci, že jde o projekt financovaný ze státního příspěvku strany s uvedením odkazu na web strany, ale ne vždy to bude možné. Na díla vzniklá v tomto projektu se nevztahuje § 19 PraH, ledaže by to bylo výslovně uvedeno v žádosti o proplacení.

Popis projektu

V Ústí nad Labem fungují dva spolky, které se zabývají ochranou přírody a krajiny ve správních řízeních. Jde o Stop tunelům, o. s. a Ústecké šrouby, z. s. Stavební odbor ústeckého magistrátu o mnoha zahájených řízeních neinformuje, ačkoliv mu to ukládá zákon. Spolek Stop tunelům v této věci už dosáhl některých soudních úspěchů (např. http://docdro.id/zN3wYih), ale nezdá se, že by Stavební odbor svůj přístup změnil. Odbor životního prostředí je pod tlakem politiků, kteří by rádi před následujícími volbami otvírali nějaké to parkoviště nebo obchodní dům, takže potřebují rychle vykácet stromy a ignorovat živočichy. Proti obrovskému úřadu s prakticky neomezeným rozpočtem stojí dva malé spolky bez peněz. Pokud si investor zadá posudek u zpřáteleného znalce, nemáme šanci mu konkurovat. Peníze z tohoto projektu by posloužily buď na soudní poplatky, nebo zadání znaleckého posudku, případně kombinace obojího dle potřeby během roku. Zadavatelem (žalobcem) bude jeden ze dvou uvedených spolků, případně některý z jeho statutárů a vždy půjde o ochranu přírody a krajiny spojenou s konkrétním řízením. Část prostředků může být použita také na uhrazení nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání, pokud budeme od Stavebního odboru chtít seznam zahájených řízení (které nám má oznamovat ze zákona). V případě úspěchu v soudním řízení bude soudní poplatek vrácen straně.

Výzva k podpoře

Pro tento projekt prosím hlasujte pouze v případě, že projekt „Soudy, soudy, soudy“ (Financování soudních poplatků ve sporech vzešlých ze žádosti o informace) dosáhl alespoň 50 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.