• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Ochrana přírody a krajiny v Ústeckém kraji

projekt:
ochrana_prirody_a_krajiny_v_usteckem_kraji
řešitel:
Lukáš Blažej
příslušný výkonný orgán:
Administrativní odbor
zahájení:
2016-12-11
ukončení:
2017-05-31
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
30000.00
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
0.00
sp.značka:
https://redmine.pirati.cz/issues/4495
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Projekt sleduje ochranu práva na příznivé životní prostředí, které je garantováno Listinou základních práv a svobod. Blíže je veřejně prospěšný účel rozebrán v popisu projektu.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt nemá věcné podmínky.

Časové podmínky

Konkrétní řízení, která budou předmětem této žádosti, budou vyžadovat řádově desítky hodin dobrovolnicky stráveného času.

Osobní podmínky

Na projektu budou spolupracovat členové sdružení Stop tunelům, o. s. a Ústecké šrouby, z. s., případně externí právníci a znalci. Dobrovolnicky se účastní také někteří právníci z PF UK a občas konzultujeme s jinými spolky (např. Frank Bold).

Finanční podmínky

Odměna nebude vyplácena. Minimální výše prostředků umožní částečné financování jednoho posudku, případně dvou žalob.

Výsledek projektu

Veškeré podklady budou po skončení řízení předány MO k vydání případné tiskové zprávy; kde je to účelné, budou předávány už v průběhu projektu médiím. Konkrétním výsledkem projektu bude např. zadání znaleckého posudku, soudní řízení, informace získaná zaplacením poplatku za mimořádně rozsáhlé vyhledávání apod. Pokusím se všude uvést informaci, že jde o projekt financovaný ze státního příspěvku strany s uvedením odkazu na web strany, ale ne vždy to bude možné. Na díla vzniklá v tomto projektu se nevztahuje § 19 PraH, ledaže by to bylo výslovně uvedeno v žádosti o proplacení.

Popis projektu

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem dlouhodobě odmítá vyrozumívat spolky o zahajovaných řízeních, ačkoliv mu to zákon nařizuje. Na žádosti o seznam zahájených řízení poskytuje nepravdivé (resp. neúplné) informace. Když už se přihlásíme, sdělí nám, že nejsme účastníkem řízení, navíc nám ani neumožní nahlédnout do spisu. Krajský úřad jeho postup potvrzuje, ačkoliv s tím už jednou prohrál u soudu (http://docdro.id/zN3wYih) a prohraje i s námi (právě probíhající 15A 167/2016). Kvůli jeho postupu je ale nyní možné v Ústí kdekoliv postavit cokoliv, čehož je hojně využíváno k různým pochybným projektům, které svojí realizací hromadně devastují krajinu i zvláště chráněné živočichy. V jiném řízení (http://usti.idnes.cz/spor-lukase-blazeje-s-usteckou-radnici-pujde-pred-soud-p11-/usti-zpravy.aspx?c=A161031_2282862_usti-zpravy_vac2) zase Magistrát města Ústí nad Labem zdůvodňuje svá rozhodnutí tím, že se neztotožňuje se závěry Nejvyššího správního soudu, protože jdou dle jeho názoru nad rámec zákona. Marně mu Krajský úřad připomíná, že moc výkonná je moci soudní podřízena.. Odbor životního prostředí je pod tlakem politiků, kteří by rádi před následujícími volbami otvírali nějaké to parkoviště nebo obchodní dům, takže potřebují rychle vykácet stromy a ignorovat živočichy. Proti obrovskému úřadu s prakticky neomezeným rozpočtem stojí dva malé spolky bez peněz. Pokud si investor zadá posudek u zpřáteleného znalce, nemáme šanci mu konkurovat. Peníze z tohoto projektu by posloužily buď na soudní poplatky, nebo zadání znaleckého posudku, biologického průzkumu apod., případně kombinace obojího dle potřeby během roku. Zadavatelem (žalobcem) bude jeden ze dvou uvedených spolků, případně některý z jeho statutárů a vždy půjde o ochranu přírody a krajiny spojenou s konkrétním řízením. Část prostředků může být použita také na uhrazení nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání, pokud to bude potřeba ke konkrétnímu řízení. V případě úspěchu u soudu bude soudní poplatek vrácen straně. A nebojte, veřejnost nás má celkem ráda (https://lh3.googleusercontent.com/49LYkaex_GadBx8kba_Qp_HGeZTUHq-mRm4LP8COAJtrJoLv2HHuc0lLi8px-jvwFQ_qTPFLXIpq=w1575-h948-no).

Výzva k podpoře

Ústecký kraj potřebuje po intenzivním komunistickém drancování šetrnou obnovu, ne správní úřady, které bez účasti veřejnosti povolí cokoliv. Pomozte nám vrátit Ústecký kraj do právního státu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.