• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

vydání sborníku z konference 20.2.2015

projekt:
autorské právo.2015 - sborník
řešitel:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
kontrolor:
Ondřej Profant
příslušný orgán:
Svoboda projevu
zahájení:
2015-05-04
ukončení:
2015-12-31
minimum prostředků:
20.000 Kč
maximum prostředků:
30.000 Kč
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
0.00
rozpočtová položka:
nepridelena
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřidělena
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Sborník Autorské právo.2015 je souborem příspěvků odborné konference na téma autorských práv jak z hlediska těch, kdo je zastupují, tak těch, kdo je užívají, a to očima dnešních technologií a vývoje společnosti. Chce formou knižní publikace zachytit aktuální stav diskuse o autorském právu, přispět k informovanosti veřejnosti, laické i odborné či akademické, upozornit na rozdílnost pohledů ze strany uživatelů autorských děl a ze strany kolektivních správců práv ze zákona, a to všechno prizmatem soudobých technologických možností. Posouvá diskusi z roviny politické (Pirátská strana) či jednostranně zájmové (OSA atd.) do roviny objektivizující, akademické, a tím i zesiluje účinek vyjádřených názorů a jejich využití v další diskusi o liberalizaci autorských práv.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt zahrnuje jediné plnění, a to výrobní náklady na tisk sborníku. Nezahrnuje žádné osobní náklady, honoráře atd.

Časové podmínky

Projekt začne 20.2.2015, tedy dnem konání konference Autorské právo.2015 v Mariánských Lázních, kdy zahájí redakční práce - odevzdání, redakční zpracování, grafická úprava, jazyková korektura textů, a poté samotná výroba sborníku - do konce března 2015.

Osobní podmínky

Hlavním aktérem je občanské sdružení Medias res, které se zabývá organizací odborných a vzdělávacích aktivit. Dosud vydalo dva sborníky - Médiokracie a Rusko včera, dnes a zítra. Sdružení se účastní bez nároku na odměnu či zisk.

Finanční podmínky

Grafická úprava - 2.000 Kč Tisk 700 ks sborníků - 28.000 Kč

Výsledek projektu

Výsledek - sborník - bude zveřejněn nejprve v tiskové podobě - distribuce po akademické půdě a v zainteresovaných institucích (Poslanecká sněmovna, Senát, Vláda, profesní svazy atd.), a cca po 3 měsících bude k dispozici také elektronicky na www.mediasres.cz.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.