• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Přidání nové věci do soupisu věcí

Po úspěšném přidání věci do soupisu se v něm zobrazí a uvidíte její evidenční číslo, kterým je potřeba na věci fyzicky označit s uvedením, že jde o majetek Pirátů.

Údaje o věci

Uveďte hodnotu věci včetně měny:

Uveďte, zda věc pochází z daru nebo nákupu. V případě nákupu uveďte spisovou značku žádosti o proplacení v transparentním účetnictví. V případě daru uveďte jméno dárce a datum darování.

Uveďte organizační složku Pirátů, které přísluší s věcí hospodařit:

Upřesnění organizační složky

Only edit this fieldset if “Výběr složky” is set to “Stranické orgány”.

Upřesnění organizační složky

Only edit this fieldset if “Výběr složky” is set to “Krajská sdružení”.

Upřesnění organizační složky

Only edit this fieldset if “Výběr složky” is set to “Místní sdružení”.

Určení správce a označení evidenčním číslem

Uveďte správce, u kterého je věc uložena a který za ni odpovídá:

Věci bude automaticky přiřazeno v soupise věcí jedinečné evidenční číslo. Toto číslo vyznačte přímo na věci, aby nemohlo dojít k záměně:

W D Y᠎ G M

hmac: : fo:pridat_vec

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.