• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

hmac: : fo:novela
Vedoucí FO Petr Vileta předložil

návrh
novely StFO a StTO
ze dne 3.2.2013,
kterou se mění statut finančního a technického odboruRepublikový výbor se usnesl na tomto návrhu novely České pirátské strany:


Čl. I
Statut finančního odboru se mění takto:

1. V §1 odst.1 nově zní:

"(1) Finanční odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti financí České pirátské strany, zejména
a) všech účtů, plateb, rozpočtů a hospodaření, včetně podepisování příslušných smluv,
b) účetnictví a dohledu nad krajskými finančními odbory,
c) jednání s úřady a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky."


2. V §2 se slovo "PayPal" nahrazuje slovem "Účty" a slova "Finanční odbor pravidelně převádí peníze z účtu PayPal (§3(4)a StTO) na účty strany." se zrušují.

3. V §2 se vkládá nový odst.1, který zní:

"(1) Finanční odbor pravidelně převádí peníze z účtů PayPal a Flattr (§3(4)a StTO) na účty strany."
Čl. II
Statut technického odboru se mění takto:

1. V §3 odst.4 písm. a) nově zní:

"a) PayPal a Flattr, jejichž stav pravidelně zveřejňuje,"Čl. III
Účinnost

Tato novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.