• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Čerpání na předvolební kampaň MSK

Vyplní ten, kdo žádost podává
Účetní orgán FO Moravskoslezského kraje / FO ČPS
Organizační složka KS MSK
Schváleno KP MSK/Robert Adámek
Záměr Využití prostředků z krajského účtu prostřednictvím prostředníka pro nákup reklamních materiálů a zajištění zázemí pro TK
Opora v rozpočtu Rozpočet MSK
Způsob vyplacení Převod na prostředníka (Ondřej Polanský)
Příjemce Ondřej Polanský
Číslo účtu příjemce 186104675/0300
Částka 7.369 CZK
Doklad
Poznámka viz. níže
Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas krajského fóra / republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Stav
Datum podání 5.10.2010
Vyplní účetní orgán
Rozhodnutí
Datum proplacení

Poznámka

Za FO MSK žádám o převod prostředků z účtu kraje na účet prostředníka. Stále nemáme dispoziční právo ke krajskému účtu a tedy nemůžeme disponovat financemi, proto touto cestou.Převod byl schválen předsednictvem KS a FO kraje (viewtopic.php?f=309&p=77713#p77713)PKS MSK navrhuje výdaje za reklamní materiály a další výdaje pro komunální volby v rámci schváleného rozpočtu KS MSK: 1) Samolepky papír 145×35 barevný tisk - 10.000 ks za 6.800 CZK 2) Plakáty A4 černobílý tisk - 500 ks za 400 CZK 3) Příspěvek na tisk pivních tácků - kampaň Stonava - 1.000 CZK 4) Příspěvek na tisk koaličních letáků (SZ) A5 300 ks - 1.650 CZK 5) Příspěvek na tisk plakátů pro obvod Mar. Hory a Hulváky - 1.000 CZK 6) Příspěvek ve výši 3.000 CZK na náklady spojené s propagační akcí a TK pro MS Ostrava

Celkem 13.850 CZK Z toho 7.369 CZK z účtu KS a 5.389,- z předpokládaných darů.

Žádáme o převod částky 7.369 CZK z účtu 2000074033/2010 na účet prostředníka číslo 186104675/0300, kterým je Ondřej Polanský a ten se zavazuje k využití prostředků dle výše uvedeného rozpočtu a k následnému dodání příslušných dokladů.

Odůvodnění: Dodavatel, který nabízí nejlepší cenu, žádá platbu při předání v hotovosti.

Plnění rozpočtu: body 3) 4) 5) budou hrazeny z rozpočtové položky „rezerva krajského předsednictva“, body 1) 2) a 1000 CZK z bodu 3) budou hrazeny z rozpočtové položky „propagační materiály“, 2000 CZK z bodu 3) bude hrazeno z části rozpočtu pro MO Ostrava „propagační materiály“.

Pokud FO nemá námitky, žádám o okamžitý převod prostředků, prodlení může znamenat narušení volební kampaně, už tak jsme díky předsedovi ve skluzu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.