• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Činnost zastupitelů

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
Výdaje KS Jihomoravský kraj
kód:
220600500
složka:
Krajské sdružení Jihomoravský kraj
registrace:
2016-03-03
limit:
-12814.00
účel:
veřejné peníze

Zkráceno dne 3.3. rozhodnutím krajského předsednictva o 2 186,- Kč na 12 814,- Kč ve prospěch rezervy.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.