• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dary na právní pomoc obviněným z demonstrace DM

…členů a příznivců strany, kteří byli obviněni z přestupku v souvislosti s účastí na demonstraci Dělnické mládeže kde vyjadřovali nesouhlas s politikou strachu, nacionalismu a nesnášenlivosti. A to včetně těch, kteří byli obviněni, i když tam vůbec nebyli.

Toto je rozpočtová kapitola. Rozpočtová kapitola sdružuje související rozpočtové položky. Rozpočtové položky jsou v rozpočtových kapitolách pouze z důvodu přehlednosti. Při použití je vždy třeba označit konkrétní rozpočtovou položku.

rozpočet:
Rozpočet Olomoucký kraj 2016
kapitola:
Dary Olomoucký kraj
kód:
120300511
složka:
Místní sdružení Olomouc
registrace:
2016-03-13
limit:
10520.00
účel:
KS Olomoucký kraj
vazby:
Právní pomoc účastníkům demonstrace

Peníze přicházejí na účet 2300623575/2010 nebo s VS 300004. viz.

15.6. automaticky navýšeno dle stavu účtu k datu

Plnění rozpočtu

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.