• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Praha 2016

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Praha
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2016-01-01
konec:
2016-12-31
registrace:
2016-01-07

Rozpočtové příjmy

KódNázevÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
120100100Členské příspěvky KS PrahaKS Praha8600.002016-02-18
120100200Státní příspěvky Prahaveřejné peníze, KS Praha902500.002016-02-18
120100320Pořádání akcí Prahavolné2000.002016-02-18
120100400Přebytek 2015, Prahaveřejné, KS Praha259765.002016-02-18
120100410Přerozdělený přebytek 2015, Prahaveřejné35200.002016-08-11
120100500Dary PrahaKS Praha2500.002016-02-18
120100600Výsledky 2015, PrahaKS Praha627284.172016-02-18
   ∑ 1837849.17 

Rozpočtové výdaje

Rozpočtový přebytek

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.