• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Moravskoslezský kraj 2016

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2016-01-01
konec:
2016-12-31
registrace:
2016-03-28

Hospodáři: Jiří Demel

Rozpočtové příjmy

KódNázevZdrojeVýše příjmůRegistrace
120400100Členské příspěvky Moravskoslezsko37002016-02-18
120400401Přebytek 2015, Moravskoslezsko - Uvolněnoveřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament1141732016-02-19
120400410Přerozdělený přebytek 2015, Moravskoslezskoveřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament100174.002016-08-11
120400500Dary Moravskoslezský kraj1000.002016-02-19
120400600Výsledky 2015, Moravskoslezsko-659.732016-02-19
   ∑ 218387.27 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.