• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Moravskoslezský kraj 2015

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2015-01-01
konec:
2015-12-31
registrace:
2015-03-03

Hospodáři: Jiří Demel

Rozpočtové příjmy

KódNázevZdrojeVýše příjmůRegistrace
120400100Členské příspěvky Moravskoslezsko57102015-03-03
120400300Příjmy z vlastní činnosti+02015-03-03
120400401Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladůveřejné peníze, poslanecká sněmovna587052015-03-03
120400500Dary Moravskoslezský kraj30002015-03-03
120400600Výsledky 2014, Moravskoslezsko33063.862015-03-03
   ∑ 100478.86 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.