• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Královéhradecký kraj 2015

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2015-01-01
konec:
2015-12-31
registrace:
2015-03-27

Rozpočtové příjmy

KódNázevZdrojeVýše příjmůRegistrace
120900100Členské příspěvky Královéhradecko21202015-03-27
120900401Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladůveřejné, poslanecká sněmovna168332015-03-27
120900500Dary Královéhradecký kraj30002015-03-27
120900600Výsledky 2014, Královéhradecko44207.112015-03-27
   ∑ 66160.11 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.