• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Moravskoslezský kraj 2014

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2014-01-01
konec:
2014-12-31
registrace:
2014-02-25

Hospodáři: Jiří Demel

Rozpočtové příjmy

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
110400Krajské sdružení Moravskoslezský krajDary MsKkrajské sdružení Moravskoslezský kraj122502014-02-25
130400Krajské sdružení Moravskoslezský krajČlenský příspěvekkrajské sdružení Moravskoslezský kraj35002013-12-31
150400Krajské sdružení Moravskoslezský krajPřevod přebytku z předchozího rokukrajské sdružení Moravskoslezský kraj40992014-01-10
180400Krajské sdružení Moravskoslezský krajPříspěvek na úhradu volebních nákladůveřejné peníze, krajské sdružení Moravskoslezský kraj1294902014-01-01
190400Krajské sdružení Moravskoslezský krajDary na volbykrajské sdružení Moravskoslezský kraj, volební kampaň29842014-02-25
∑ 762000   ∑ 152323 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.