• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Jihomoravský kraj 2014

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Jihomoravský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2014-01-01
konec:
2014-12-31
registrace:
2014-02-28

Upraveno podle usnesení RV dne 13.8.2014. (JMK)

Rozpočtové příjmy

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
110600Krajské sdružení Jihomoravský krajDarykrajské sdružení Jihomoravský kraj156372014-02-28
130600Krajské sdružení Jihomoravský krajČlenský příspěvekkrajské sdružení Jihomoravský kraj71902013-12-31
150600Krajské sdružení Jihomoravský krajPřevod přebytku z předchozího rokukrajské sdružení Jihomoravský kraj174592014-01-10
180600Krajské sdružení Jihomoravský krajPříspěvek na úhradu volebních nákladůveřejné peníze, krajské sdružení Jihomoravský kraj2822002014-01-01
190600Krajské sdružení Jihomoravský krajDary na volbykrajské sdružení Jihomoravský kraj, volební kampaň180992014-02-28
190610Krajské sdružení Jihomoravský krajPříjmy na volby - Znojmovolební kampaň Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů+02014-09-06
∑ 953610   ∑ 340585 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.