• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet KS Pardubického kraje 2013

Subjekt rozpočtu Krajské sdružení Pardubického kraje
Předkladatelé Předsednictvo sdružení ve složení: Miroslav Kmínek, Pavel Prchal, Jan Šafář

.

Rozpočtová kapitola Plán Kč Měsíc Skut.měs. Kč Skut.celkem Kč
Příjmy celkem
Dotace z rozpočtu Mediálního odboru 5000.00 1 0.00
2 5000.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 10973.07 1 10973.07
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Dary krajskému sdružení 1600.00 1 128.00
2 128.00
3 400.00
4 256.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Výdaje celkem
Rezerva předsednictva
(max. Kč)
3500.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Propagace, pořádání akcí 11073.07 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nákup vybavení 1500.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Provozní náklady 1500.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo rozpočtu

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 24.02.2013

hmac: : fo:hospodareni2013:rozpocet_pardubicky
P V S

hmac: : fo:hospodareni2013:rozpocet_pardubicky

Oprávnění ke stránce


  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.