• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Dodatek k Rozpočtu KS Praha 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Praha
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Ondřej Profant, Michal Krause, Ondřej Kallasch, Bc.Dana Kozlová, Roman Kučera
Příjmy
Přiděleno 3 300,00 Kč
Příjem za Libora Michálka 32 325,00
Příjmy celkem 35 625,00 Kč
Výdaje
Rezerva RP 7000,00
Referendum P-7 9000,00
vlajky + propagační materiály 4652,00
Libor Michalek 10 000,00
akce , workshopy, demošky 5000,00
Výdaje celkem 35 625,00 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč

Zdůvodnění:

Jelikož se Libor Michálek stal senátorem a KS Praha byla nominující kraj, získala KS Praha na konci roku 50% ze státního příspěvku od Libora Michálka. Bylo nutné sestavit doplněk rozpočtu na rok 2012. Hlasování o návrhu naleznete zde: https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/doplneni-rozpoctu-ks-praha-2012-t15212.html
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.