• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet krajského sdružení Pardubického kraje na rok 2011

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Pardubického kraje
Předkladatelé: Zdeněk Brejša

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy
Účelově určené příjmy 4 000,00
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2010 5 289,07
celkem 9 289,07
Výdaje
Rezerva předsednictva KS 2 000,00
Reklama 500,00
Fond neurčených prostředků 6 789,07
Výdaje celkem 9 289,07

Odůvodnění

Příjmy a výdaje vycházejí z rozpočtu České pirátské strany na rok 2011 .

Rozpočet schválilo krajské fórum dne 12.4.2011

Hlasování https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?=85&t=7443&p=97478#p97478

Vedoucí FO zaregistroval 8.4.2011
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.