• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Protokol o čerpání do pokladny FO Cerp 2010/04/20/P

 Předseda strany, volební turné

Datum podání 20.4.2010
Žadatel Předseda ČPS
Odpovědná osoba Ivan Bartoš
Název záměru Zřízení pokladny pro potřeby volebního turné předsedy ČPS
Zdůvodnění záměru a efektivity Předseda strany Ivan Bartoš žádá RV o odsouhlasení záměru zřízení a zadotování stranické pokladny, která by mu sloužila k pokrytí nákladů na volební turné. Pravidla hospodaření s prostředky v pokladně budou odpovídat obecným zásadám hospodaření a budou úzce konzultovány s FO. Prostředky lze použít jen na potřeby spojené s výkonem funkce předsedy ČPS a jejich užití musí být bezpodmínečně a průkazně zdokladováno. Pokladna bude vyúčtována a zrušena do 15.6.2010. Zůstatek na pokladně bude převeden zpět na účet ČPS.
Finanční výše nároku 10.000,- Kč
Předběžný termín splatnosti ihned
Nárokováno z centrálního podúčtu
Doporučení FO kladné
Stanovisko RV kladné
Stav odsouhlaseno
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.