• @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • jakub.dusanek má oprávnění mazat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Žádost o proplacení výdajů z rozpočtu 2018

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Žádosti o proplacení se již zadávají v novém systému Piroplácení.
Technickou podporu nového systému zajišťuje Martin Rejman
Žádosti podané v původním systému po 3. 10. 20.00 h již nebudou propláceny.

Adresy v tomto formuláři vyplňujte relativně vůči kořenovému adresáři a jmenné prostory se oddělují dvojtečkami.

Organizační složka

Adresa organizační složky, která bude s rozpočtovou položkou hospodařit.

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “rp”.

Hospodáři: Ivan Bartoš, Radek Holomčík, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “rv”.

Hospodáři: jednatelé

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “ao”.

Hospodáři: Martin Kučera, Ondřej Kallasch

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “fo”.

Hospodáři: Jaromir Beranek

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “mo”.

Hospodáři: Mikuláš Ferjenčík, Jiří Hoskovec

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “po”.

Hospodáři: Jana Rohová

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “to”.

Hospodář: Zdenek Kubala, Ondřej Profant, Martin Rejman

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “zo”.

Hospodáři: Markéta Gregorová, Michal Gill

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “kk”.

Hospodáři: Rostislav Řeha

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “rk”.

Hospodáři: František Navrkal

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “psp”.

Hospodáři: Štěpán Rattay, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal, Lukáš Černohorský, Jan Lipavský, Martin Jiránek

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “volby”.

Hospodáři: Štěpán Štrébl, Mikuláš Ferjenčík

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:jiznicechy”.

Hospodáři: Lukáš Kolařík, Jana Rohová

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:jiznicechy:pisecko”.

Hospodáři: Lukáš Kolařík, Jana Rohová, Michal Horák

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:jiznicechy:ceskobudejovicko”.

Hospodáři: Pavel Šramhauser

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:jiznimorava”.

Hospodáři: Robert Čuma

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:karlovarsko”.

Hospodáři: Petr Třešňák, Nikola Indrova, Vítězslav Adamec, Karel Nykles, Lukáš Zykan, Daniela Bílá

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:kralovehradecko”.

Hospodáři: Pavel Bulíček, Kamil Kubica

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:liberecko”.

Hospodáři: Ondřej Kolek

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:moravskoslezsko”.

Hospodáři: Jiří Demel

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:olomoucko”.

Hospodáři: Petr Kapounek, Miloš Zmeškal

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:olomoucko:olomouc”.

Hospodáři: Jakub Nepejchal

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:olomoucko:prerov”.

Hospodáři: Tomáš Karlík

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:olomoucko:prostejov”.

Hospodáři: Petr Lysek

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:olomoucko:piratska_tvrz”.

Hospodáři: Radim Studený

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:olomoucko:sumpersko”.

Hospodáři: Lubomír Vlček

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:pardubicko”.

Hospodáři: Jiří Stuna

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:plzensko”.

Hospodáři: Lukáš Bartoň, Pavel Šrámek

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:praha”.

Hospodáři: Ondřej Profant, Vít Šimral

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:strednicechy”.

Hospodáři: Antonín Schejbal, Tomáš Zmuda

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:ustecko”.

Hospodáři: František Navrkal

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:ustecko:zatec_a_kadan”.

Hospodáři: xx

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:vysocina”.

Hospodáři: xx

Pomocné údaje

Only edit this fieldset if “Složka” is set to “regiony:zlinsko”.

Hospodáři: Marek Houser, Josef Kvasnička, Matěj Krajča

Údaje o čerpání

Hospodář je vedoucí organizační složky (nebo pověřená osoba), který převod schválil.Uveďte adresu stránky, na které je výdajová rozpočtová položka rozpočtu strany nebo krajského rozpočtu, ze které má být částka vyplacena, například:
fo:hospodareni2018:rozpocty:strana:212500001

Údaje o záměru

Záměr znamená Název záměru dle souhlasu, nebo hlasovaného usnesení.

U záměrů nad 5000 Kč je třeba souhlas krajského předsednictva pro výdaj kraje, nebo republikového předsednictva pro výdaj orgánu strany. U výdajů nad 50 000 Kč je třeba souhlas krajského fóra pro výdaj kraje, nebo republikového výboru pro výdaj orgánu strany. Uveďte odkaz na hlasování ve fóru, nebo na zápis ze zasedání.Uveďte odkaz na hlasování usnesení o záměru. Pro zkrácení odkazu můžete použít zkracovač

Údaje o výdajiNázev znamená konkrétní název výdaje, tedy stručné objasnění účelu, za kterým budou peníze vynaloženy.
U vyúčtování záloh uveďte Vyúčtování zálohy FO xx/RRRR a místo xx/RRRR napište číslo žádosti a rok, ke které se vyúčtování vztahuje.

Výdaj je většinou provozní, pokud není volební. Mzdové výdaje se týkají odměn na HPP, DPP, DPČ a z výkonu funkce, nikoliv OSVČ. Daně a poplatky jsou zpravidla volební kauce nebo třeba správní poplatky za zábor.Uveďte odkaz na schválení dílčího výdaje hospodářem ve fóru, redmine nebo jinde. Pro zkrácení odkazu můžete použít zkracovačPro nahrání dokladu si v nové kartě otevřete tento odkaz, nahrajte soubor, klikněte na Hotovo, soubor najděte v seznamu a klikněte na něj. Zobrazí se odkaz a ten zkopírujte do pole doklad.
Příklady:
{{fo:vydaje:faktura.pdf}}
{{fo:vydaje:faktura.jpg?linkonly}} - pro obrázky
Pokud dokladem k proplácení je smlouva, Uveď odkaz na její umístění v transparentním registru smluv. Pokud není smlouva v registru, je proplácení nepřípustné. Pro zkrácení odkazu můžete použít zkracovač

Žádáte-li o proplacení cestovného osobním autem, uveďte cestovné a výpočet cestovného napište do poznámky.
Jde-li o interní převod uvnitř strany, uveďte interní převod.
Žádáte-li o zálohu a doklad ještě nemáte, uveďte záloha.
Ve všech ostatních případech, kdy doklad není potřeba, např. při platbách volebních kaucí, uveďte není potřeba.

Platební údaje

Zadejte částku, která má být převedena (na dvě desetinná místa, bez mezer, desetinný oddělovač je tečka). Jelikož jde o výdaj, musí být částka záporná.
U vyúčtování záloh, když vracíte přeplatek, uveďte zápornou částku a po odeslání žádost znovu editujte a částku opravte na kladnou.

Potvrzuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil pravdivě, splnil všechny podmínky pro vyplacení a dodám originál účetního dokladu, jakmile ho budu mít k dispozici.

Pokud nedokážete přečíst písmena na obrázku, stáhněte si tento .wav soubor, kde je text přečtený.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.