• @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • jakub.dusanek má oprávnění mazat
  • @Financni tym má oprávnění mazat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Žádost o proplacení výdajů z rozpočtu 2018

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Žádosti o proplacení se již zadávají v novém systému Piroplácení.
Technickou podporu nového systému zajišťuje Martin Rejman
Žádosti podané v původním systému po 3. 10. 20.00 h již nebudou propláceny.

Adresy v tomto formuláři vyplňujte relativně vůči kořenovému adresáři a jmenné prostory se oddělují dvojtečkami.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.