• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Platný autorský zákon

Co z běžných činností je legální a co ne? Tato stránka shrnuje platný právní stav podle zákona 121/2000 Sb. v účinném znění.

Stahováním se má na mysli stahování bez licence, která by ho dovolovala. Pokud licence explicitně volné šíření dovoluje (např. GPL, CC a další), pak jsou všechny činnosti legální.

Činnost legalita Odkaz AutZ
Stahovat hudbu a video legální, pokud nepoškozuje oprávněný zájem autora
Stahovat počítačový program nelegální
Prodat licenci k užití programu, který uživatel oprávněně nabyl v EHS legální1)
Prodat licenci k užití programu, který uživatel oprávněně nabyl mimo EHS nelegální2) 91/250/EHS
Stahovat pomocí P2P sítí, které zároveň sdílejí nelegální
Pozvat kamaráda domů a dívat se společně na film legální
Pozvat kamaráda do svého počítače a zpřístupnit mu své filmy Vilém: nejspíše by to byla distribuce, nelegální,
Jakub: pokud filtrovaně pro kamaráda, tak legální
Udělat si kopii CD pro vlastní potřebu legální 5 Tdo 234/2009
Nahrát si odvysílaný záznam v televizi legální §30(2)
Nahrát si část filmu v kině nelegální §30(3)
Oprávněný uživatel si udělá kopii počítačového programu jako zálohy legální §66 c
Udělat si kopii počítačového programu od kamaráda pro vlastní užití nelegální
Udělat kopii CD pro kamarádovu potřebu nejspíše legální
Nechat kamaráda, ať si udělá kopii mého CD pro vlastní potřebu legální
Věnovat kamarádovi legální kopii CD, kterou jsem si dříve udělal pro vlastní potřebu legální?
Potkat se v klubu a zkopírovat si od známých poslední nahrávky oblíbené skupiny legální
Potkat se na Internetu a vyměnit si se známými poslední nahrávky oblíbené skupiny legální
Potkat se na Internetu a vyměnit si se kýmkoliv poslední nahrávky oblíbené skupiny nelegální
Dekompilovat program za jiným účelem než interoperabilitou a pokud hledané informace jsou dostupné nelegální §66(1)e
Vytvořit antivirus, který obsahuje kódy počítačových virů nelegální
Poskytnout legálně pořízený dekompilát jinému za účelem jiným než funkční propojení programů nelegální §66(4)
Upravování programu nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny programu, při instalaci nebo běhu programu legální §66(1)a
Upravování programu nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny programu, při instalaci nebo běhu programu legální, pokud licence nestanoví jinak §66(1)b
Odstraňovat technické prostředky zabraňující užití za účelem oprávněného užití legální §66(8)
1) Právo na prodej se vyčerpává prvním prodejem v EHS.
2) Report ke směrnici 91/250/EHS uvádí: „Since no provision is made for that exclusive right to be exhausted within the Community by a first sale outside the Community, Member States are not free to provide for such exhaustion in respect of computer programs.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.