• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozhodnutí o kandidatuře Libora Michálka

Usnesení

Celostátní fórum Pirátů schvaluje smlouvu o nominaci Libora Michálka na senátora a pověřuje zástupce republikového předsednictva Pirátů, aby ji bezodkladně podepsal.

Zápis

Jednání bylo svoláno 12.7. 2012 na základě členského podnětu Tomáše Vymazala.

Návrh usnesení byl předložen zpravodajem Mikulášem Ferjenčíkem 21.7. 2012.

Termín hlasování byl vyhlášen 21.7. a hlasování bylo zahájeno 24.7.

Usnesení bylo 26.7. přijato absolutní většinou 82 hlasů ze 109 přítomných (18 PROTI, 9 se zdrželo).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.