• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Volba vedoucího AO

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:
Volební komise:

CF 5/2013 - volba vedoucího administrativního odboru
Od 11.1.2013 do 4.3.2013
Jednání na internetovém fóru
275 členů Pirátské strany
Řádným svoláním
Vojtěch Pikal a Michal Wagner
Lukáš Nový
Petr Stehlík
1. volba vedoucího administrativního odboru
Jan Wiederlechner, Zdeněk Štěpánek, Marek Nečada, Žaneta Studeníková, Vladimír Charvát a Adam Zábranský

Výsledky hlasování:

Hlasování o doplnění pořadu jednání - prohlášení o fóru
PRO 7 hlasů
PROTI 18 hlasů
ZDRZELO SE 9 hlasů

Návrh nebyl přijat

Hlasování o doplnění pořadu jednání - změna JdŘ
PRO 8 hlasů
PROTI 15 hlasů
ZDRZELO SE 8 hlasů

Návrh nebyl přijat

Hlasování o ukončení jednání CF 5/2013
PRO 9 hlasů
PROTI 11 hlas
ZDRZELI SE 4 hlasy

Návrh nebyl přijatVýsledky Voleb:

Volba vedoucího administrativního odboru první kolo
Vojtěch Pikal 101 hlasů
Robert Adámek 34 hlasů
ZDRZELO SE 15 hlasů

V prvním kole byl zvolen Vojtěch Pikal

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.