• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pražská deklarace

Usnesení

Celostátní fórum se usneslo na následujícím:

  • Celostátní fórum ratifikuje Pražskou deklaraci ze dne 15. dubna 2012.
  • Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu zajistit, aby příprava a schvalování všech dokumentů podle Pražské deklarace odpovídaly aspoň stejné úrovni otevřenosti, demokracie a zapojení veřejnosti, která je zaručena v České pirátské straně.

Zápis

Jednání bylo svoláno 19.6. 2012 na základě vedoucího zahraničního odboru Tomáše Vymazala.

Návrh usnesení byl předložen Jakubem Michálkem 10.7. 2012, zpravodaj Tomáš Vymazal jej 11.7. přijal za vlastní.

Termín hlasování byl oznámen 11.7. a hlasování bylo zahájeno 14.7.

Usnesení bylo 16.7. přijato absolutní většinou 48 hlasů z 59 přítomných (2 PROTI, 9 se zdrželo).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.