• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zřízení komise pro oblastní politiku a volba jejích členů

Usnesení

Celostátní fórum se usneslo na tomto:

 1. V §1 ZřKO se na konec odstavce 1 připojuje písmeno c, které zní

  „c) komise pro oblastní politiku“.

 2. K §4 ZřKO se připojuje odstavec 3, který zní

  „(3) Komise připravuje obecný program pro komunální volby odvozený od celostátního programu. Dále pak rozvíjí témata společná pro všechny obce a města republiky.“

 3. Celostátní fórum volí Martina Potůčka, Jiřího Kadeřávka sen. a Václava Fořtíka za členy komise pro oblastní politiku.

 4. Celostátní fórum bere na vědomí, že funkce Kamila Horkého jako prvního místopředsedy strany zanikla 7. dubna 2010.

 5. Celostátní fórum bere na vědomí, že funkce Jany Syrovátkové jako vedoucí finančního odboru zanikla 7. dubna 2010.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.