• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odvolání Martina Brože z RK

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:
Volební komise:

CF 3/2013 Odvolání Martina Brože z RK
Od 8. ledna 2013 do 8. února 2013
Jednání na internetovém fóru
276 členů CF
Oznámením dle §5(1)a)
Vojtěch Pikal, Lukáš Nový
Lukáš Nový
Petr Stehlík
Doplňující volba do Republikového výboru
Jan Wiederlechner, Zdeněk Štěpánek, Marek Nečada, Žaneta Studeníková, Vladimír Charvát a Adam Zábranský


Výsledky procedurálních hlasování


1. Návrh na omezení rozpravy
PRO 28, PROTI 9,ZDRZELI se 4
Návrh BYL přijat.

2. Návrh na ukončení jednání
PRO 26, PROTI 29, ZDRZELI se 12
Návrh NEBYL přijat.

3. Návrhy J. Úlehly o změně pořadu jednání
PRO 29, PROTI 28, ZDRZELI se 15
Návrh NEBYL přijat (absolutní většina).

4. Návrh zakázat předsedajícímu používat nesčítaná hlasování
PRO 13, PROTI 43, ZDRZELI se 9
Návrh NEBYL přijat.

5. Návrh o nesprávnosti procedury - možnost změnit hlas v hlasování CF 3/2013 „Odvolání Martina Brože z RK“
PRO 30, PROTI 28, ZDRZELI se 8
Návrh BYL přijat.

6. Návrh o opakování hlasování „Odvolání Martina Brože z RK“
PRO 38, PROTI 56, ZDRZELI se 9
Návrh NEBYL přijat.

Výsledky hlasování


1. Hlasování o věcném návrhu usnesení CF o „ukončení a znovusvolání jednání“
PRO 31, PROTI 29, ZDRZELI se 18
Absolutní většina, návrh NEBYL přijat.

2. Hlasování o odvolání Martina Brože z rozhodčí komise
PRO 66, PROTI 50, ZDRZELI se 20
Absolutní většina, návrh NEBYL přijat.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.