• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volba do programových komisí a rozhodčí komise

Celostátní fórum zvolilo dne 20. května 2011

  1. Roberta Adámka, Filipa Kršku, Romana Kučeru a Martina Švadlenku členy rozhodčí komise,
  2. Filipa Milera, Vítězslava Prakse, Karla Fuzika, Jaroslava Kučeru a Adama Šoukala členy komise pro otevřený stát,
  3. Roberta Adámka, Lukáše Findeise a Vítězslava Prakse členy komise pro oblastní politiku,
  4. Martina Kučeru, Janu Syrovátkovou, Jakuba Michálka, Viléma Maršíka a Michaelu Krausovou členy komise pro kopírování a Internet.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.