• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Odvolání vedoucího AO

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:
Volební komise:

CF 2/2013 Odvolání vedoucího AO
Od 4. ledna 2013 do 12. ledna 2013
Jednání na internetovém fóru
276 členů CF
Oznámením dle §5(1)a)
Vojtěch Pikal
Lukáš Nový
Petr Stehlík
Doplňující volba do Republikového výboru
Jan Wiederlechner, Zdeněk Štěpánek, Marek Nečada, Žaneta Studeníková, Vladimír Charvát a Adam Zábranský


Výsledky procedurálních hlasování


Námitka proti proceduře - ukončení jednání
Celkem hlasů : 55
Hlasování absolutní většinou.
PRO doplnění 8 tj. 15%
PROTI doplnění 33 tj. 60%
zdrželi se 14 tj. 25%

Námitka byla odmítnuta.

Výsledky voleb


Gabriela Antošová rezignovala na členství ve straně, jednání bylo pro bezpředmětnost ukončeno.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.