• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Doplňující volba do Republikového výboru

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:
Volební komise:

CF 1/2013 Dovolba členů RV
Od 4. ledna 2013 do 8. února 2013
Jednání na internetovém fóru
276 členů CF
Oznámením dle §5(1)a)
Vojtěch Pikal
Lukáš Nový
Petr Stehlík
Doplňující volba do Republikového výboru
Jan Wiederlechner, Zdeněk Štěpánek, Marek Nečada, Žaneta Studeníková, Vladimír Charvát a Adam Zábranský


Výsledky procedurálních hlasování

Doplnění pořadu jednání o další dovolbu
Hlasování absolutní většinou
Celkem odevzdaných hlasů 22 hlasů
PRO 12 hlasů
PROTI 7 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy


Návrh byl přijat.

Výsledky voleb


V této volbě hlasovalo 122 hlasujících.
K postupu do druhého kola bylo potřeba získat nadpoloviční většinu, tedy 62 hlasů.
Volíme 3 členy.

Michal Wagner získal 35 hlasů a nepostupuje tedy do druhého kola.
Adam Jaroš získal 47 hlasů a nepostupuje tedy do druhého kola.
Martin Shánil získal 53 hlasů a nepostupuje tedy do druhého kola.

Michal Havránek získal 73 hlasů a postupuje tedy do druhého kola.
Libor Špaček získal 84 hlasů a postupuje tedy do druhého kola.


Výsledky hlasování:
Protože do druhého kola postoupilo méně členů (2), než jsme volili (3), druhé kolo se nekoná a Michal Havránek a Libor Špaček byli zvoleni členy Republikového výboru.

Výsledky voleb - doplňující volba


Těchto voleb se zúčastnilo 88 voličů.
Pro postup do druhého kola bylo potřeba nadpoloviční většiny, tedy 45 hlasů.
16 lidí se zdrželo hlasování.
Volíme 1 člena

Martin Shánil získal 44 hlasů, takže (ač velmi těsně) nepostupuje do druhého kola.
Michal Wagner získal 23 hlasů, takže nepostupuje do druhého kola.
Michael Polák získal 39 hlasů, takže nepostupuje do druhého kola.


Výsledky hlasování - doplňující volba:
Volba proběhla neúspěšně.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.