• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Volba vedoucího mediálního odboru

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:
Volební komise:

CF 9/2012 Volba vedoucího mediálního odboru
Od 22. října 2012 do 4. prosince 2012
Jednání na internetovém fóru
237 členů CF
Oznámením dle §5(1)a)
Jakub Michálek, Vojtěch Pikal
Lukáš Nový
Petr Stehlík
Volba vedoucího mediálního odboru
Jan Wiederlechner, Zdeněk Štěpánek, Marek Nečada, Žaneta Studeníková, Vladimír Charvát a Adam Zábranský


Výsledky voleb

Počet hlasujících: 101
Pro postup do dalšího kola je potřeba nadpoloviční většina, tedy 51 hlasů.
Václav Urban získal 34 hlasů a nepostoupil tak do dalšího kola.
Martin Brož získal 45 hlasů a nepostoupil tak do dalšího kola.
Zdrželo se 6 hlasujících.

Výsledky hlasování: Dana Kozlová získala 63 hlasů a protože jako jediná postoupila do druhého kola, byla zvolena novou vedoucí MO.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.