• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Doplňující volba do republikového výboru

Usnesení

Celostátní fórum volí Ondřeje Kallasche, Martina Shánila, Petra Kopače, Róberta Čumu a Ivo Vašíčka v doplňující volbě do republikového výboru ke dni 10.10.2012.

Zápis

Jednání bylo svoláno Vojtěchem Pikalem 30.8. 2012 na základě uvolnění volené pozice ve výboru.
Při svolání byl vyhlášen termín volby na 11.9.

5.9. přednesl svou kandidátskou řeč Ondřej Kallasch.

6.9. přednesl svou řeč Martin Shánil.

7.9. položil kandidátům několik otázek Tomáš Vymazal na které kandidáti postupně odpovídali v průběhu jednání.
Začalo se také jednat o počtu volených členů v této doplňující volbě. Vojtěchem Pikalem byl předložen návrh volit pouze jednoho náhradního člena. Dále protinávrh Tomáše Vymazal volit tolik členů, kolik kandidátů bude řádně nominováno. Marcel Kolaja předložil protinávrh volit tolik členů, kolik bude nominovaných kandidátů, nejvýše však 21. Tomáš Vymazal tento protinávrh přijal za svůj 8.9.

9.9. přednesli svou kandidátskou řeč Petr Kopač a Róbert Čuma.

10.9. přednesl svou kandidátskou řeč Ivo Vašíček. Vojtěch Pikal následně položil kandidátům otázku ohledně vnitrostranického hospodaření.

11.9. Byl z důvodu chybějících nominací přijat návrh zrušit termín hlasování a vyčkat předložení nominací. Následně předložilo KS Středočeský kraj nominaci Martina Shánila.

12.9. předložilo KS Praha nominaci Ondřeje Kallasche. 16.9. předložilo KS Plzeňský kraj nominaci Petra Kopače. 18.9. KS Jihomoravský kraj nominace pro Róberta Čumu a Ivo Vašíčka.

25.9. byl vyhlášen termín volby na 28.9., 6:30. Při vyhlášená bylo procedurálně rozhodnuto volit právě 5 členů.

Hlasování bylo zahájeno 28.9. Jakubem Michálkem, ale bylo konsensuálně rozhodnuto o opakování volby.

1.10. byl vyhlášen noví termín na 4.10. 11:00. Pro procesní pochybení předsedajícího byl termín 4.10. zrušen a řádně vyhlášen nový na 7.10. 12:00.

Opakované hlasování bylo zahájeno 7.10. a zároveň byla uzavřena rozprava.

Volba

Kandidáti

 • Ondřej Kallasch
 • Martin Shánil
 • Petr Kopač
 • Róbert Čuma
 • Ivo Vašíček

Určení počtu volených členů

Počet volených členů byl dříve určen konsensuálně na 5.

1. kolo volby

Hlasování bylo zahájeno 7.10. v 15:08 a trvalo 48 hodin.

Výsledky:

 • Ondřej Kallasch (53 hlasů)
 • Martin Shánil (42 hlasů)
 • Petr Kopač (48 hlasů)
 • Róbert Čuma (42 hlasů)
 • Ivo Vašíček (56 hlasů)
 • zdrželo se (2 hlasy)

Hlasování se zúčastnilo celkem 78 členů. Potřebná většina pro zvolení tak byla 40 hlasů. Výsledky vyhlásil člen volební komise Adam Zábranský 10.10.

Celostátní fórum zvolilo Ondřeje Kallasche, Martina Shánila, Petra Kopače, Róberta Čumu a Ivo Vašíčka v doplňující volbě do republikového výboru ke dni 10.10.2012.

Jednání bylo ukončeno 10.10. 2012.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.