• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dovolba členů RK a KOS

Internetové jednání celostátního fóra ve věci doplňující volby do rozhodčí komise a komise pro oblastní politiku probíhalo na internetovm fóru strany od 16.8. 2012 do 7.12.2012.

Seznam členů obsahoval při svolání 223 členů. Jednání předsedal Vojtěch Pikal a Ond5ej Kallasch. Jako zapisovatel byl vybrán Lukáš Nový, jako ověřovatel Petr Stehlík. Sčítání zajišťoval hlasovací systém technického odboru, volební komise působila ve složení Martin Švadlenka, Zdeněk Štěpánek, Tomáš Fuksa, Jan Widerlechner a Žaneta Studeníková, později ještě Vladimír Charvát a Adam Zábranský.

Usnesení

Doplňující volba do rozhodčí komise

Celostátní fórum volí Martina Brože a Jiřího Kadeřávka do rozhodčí komise.

Pořad

 1. Volba do rozhodčí komise
 2. Existence komise pro oblastní politiku
 3. Volba do komise pro oblastní politiku

Zápis

Jednání bylo svoláno 16.8.2012 předsedajícím Vojtěchem Pikalem na po uvolnění pozice v těchto komisích.

Volba do rozhodčí komise

Zápis jednání

Předsedající sestavil pořad s ohledem a důvod svolání, určil zapisovatele a ověřovatele, zahájil jednání k prvnímu bodu Volba do rozhodčí komise a požádal předsedu komise Filipa Kršku o úvodní slovo.

Úvodní slovo přednesl Filik Krška 17.8. a navrhnul dovolik komisi na plný počet 7 členů.

19.8. navrhnul Radek Šimkanič do volby Dominika Chrastaveckého. 20.8. byla přednesena jeho kandidátká řeč.


25.8. a 26.8. bylo jednání přerušeno z důvodu zasedání celostátního fóra. 28.8. bylo jednání obnoveno. Na zasedání byla ustanovena nová volební komise ve složení Zdeněk Štěpánek, Žaneta Studeníková, Jan Widerlechner, Vladimír Charvát, Adam Zábranský.


28.8. předsedající vyhlásil termín volby na 31.8.

28.8. se do komise přihlásil Martin Brož. 30.8. se přihlásil Jiří Kadeřávek.

31.8. bylo vyhlášeno hlasování
Doplňující volba do rozhodčí komise

 • 62 hlasujícíh odevzdalo 120 hlasů
 • Dominik Chrastecký - 27 hlasů
 • Martin Brož - 38 hlasů
 • Jiří Kadeřávek - 50 hlasů
 • 5 se zdrželo

Členy rozhodčí komise byly zvoleni Martin Brož a Jiří Kadeřávek.

3.9. byl bod vyčerpán a uzavřen.


4.9. předsedající předal předsedání Ondřeji Kallaschovi.

Volba do komise pro oblastní politiku

Zápis jednání

5.9. zahájil předsedající 2. bod

Vojtěch Pikal následně navrhl změnu pořadu jednání; zařadit nový bod 2. Existence komise pro oblastní politiku. Předsedající následně vyhlásil termín pro toto hlasování na 7.9.

Hlasování bylo vyhlášeno 8.9.2012. Doplnění pořadu jednání o bod 2. Existence komise pro oblastní politiku(procedurální hlasování)

 • hlasovalo 54
 • 46 PRO
 • 1 PROTI
 • 7 se zdrželo

Návrh byl přijat.


Existence komise pro oblastní politiku

Návrh předložil Vojtěch Pikal.

Celostátní fórum ruší komisi pro oblastní politiku.

Zápis jednání

11.9. zahájil předsedající nový druhý bod a vyhlásil termín hlasování 14.9. Na to navrhl Jakub Michálek terním nestanovovat. Předsedající tento návrh přijal.

12.9. předložil Vojtěch Pikal návrh usnesení (návrh A).

13.9. byl předložen návrh přerušit jenání do ukončení jednání CF 17/2012. Tento byl konsenzuálně přijat.


6.12. znovuotevřel jednání jako předsedající Vojtěch Pikal, konstatoval vyčerpání bodu 2. pro zrušení komisí v jiném jednání a tím i vyčerpání celého pořadu. 7.12. jednání ukončil.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.