• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Změna jednacího řádu celostátního fóra (Způsob volby předsednictva)

§30 Jednacího řádu se mění takto:

 • 1. odstavec (2) bude rozdělen na podbody a) a b)
 • 2. kde a) má stejné znění jako současný odstavec (2):
 • 3. b) má následující znění:

Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů, přičemž hlas Zdržuji se se považuje za dalšího kandidáta. Pokud v hlasování zvítězí kandidát Zdržuji se, není zvolen nikdo a dojde k opakování celého procesu volby.

§30 Jednacího řádu se zní takto:

(2) Předseda je volen ve dvou kolech.

 • a) V prvním kole může každý hlasující hlasovat pro libovolný počet kandidátů.
 • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.
 • c) Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Celostátní fórum se usneslo na těchto úpravách svého volebního řádu: 1. Do části obecná ustanovení se přidává §29a, který zní:

§29a Volební metoda

 • (1) Do orgánů volených fórem se volí ve dvoukolovém systému. Hlasující nemusí použít všechny hlasy, které mají. Před prvním kolem se určí počet členů orgánu, který se bude volit.
  • a) V prvním kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je kandidátů.
  • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola mělo postoupit stejně nebo méně kandidátů, než je počet volených členů, jsou zvoleni v prvním kole a volba končí.
  • c) Ve druhém kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik činí určený počet volených členů.
  • d) Kandidáti se řadí podle počtu hlasů ve druhém kole. Kandidáti se stejným počtem hlasů ve druhém kole se dále řadí podle počtu hlasů v prvním kole. Nelze-li ani takto pořadí určit, rozhoduje los.
  • e) Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti podle stanoveného pořadí až do určeného počtu volených členů.
  • f) Ostatní kandidáti z druhého kola se stávají náhradníky, které předsedající povolá podle stanoveného pořadí k výkonu funkce, pokud se funkce uvolní.
 • (2) Celostátní fórum se před volbou může usnést na alternativním volebním systému pro primární volby, který seřadí kandidáty s většinovou podporou jinak, pokud to dovolují technické možnosti.

2. Odstavec (2) v §30 Předsednictvo nově zní takto:

 • (2) Předseda je volen metodou dle tohoto řádu (§29a) s tou výjimkou, že neúspěšní kandidáti nejsou náhradníky.

3. Odstavec (2) v §31 Republikový výbor se ruší bez náhrady.
4. Odstavec (2) v §32 Komise se ruší bez náhrady.
5. Odstavec (2) v §33 Odbor se ruší bez náhrady.

Zápis

Jednání bylo svoláno 22.7. 2012 na základě usnesení kontrolní komise.

Jelikož věc nespadá do působnosti kontrolní komise, bylo 26.7. procedurálně hlasováno o tom, jestli se fórum bude věcí zabývat. To bylo schváleno. (41 PRO, 12 PROTI, 17 se zdrželo.)

Komise předložila svůj návrh 23.7. a upravila jej 25.7.

25.7. byl také předložen návrh Lukáše Nového.

16.8. předložil Vojtěch Pikal komplexní návrh na úpravu volebních pravidel.

24.8. bylo jednání odročeno na zasedání celostátního fóra.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.