• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Komentáře předpisů

Administrativní odbor umisťuje do předpisů vnitřní odkazy a komentáře pro větší srozumitelnost a lepší orientaci čtenáře.

Aby se komentáře nemíchali s poznámkami, které v předpisu vytvořil schvalující orgán1), jsou tyto komentáře tvořeny pomocí speciálního poznámkového aparátu.

Komentáře zpravidla tvoříme takto:

Toto je text[(koment:>Toto je komentář)] a((toto je poznámka)).

Výsledek:
Toto je texta) a2).

Na konec textu předpisu pak patří umístit následující šablonu, aby se kometáře správně zobrazili

===== Komentáře =====
{{page>/ao/navody/koment/text&nofooter&noeditbtn}}

A pokud předpis obsahuje i poznámky předpisodárce, tak ještě další nadpis, aby byly správně odděleny:

===== Poznámky pod čarou =====

Výkladové vnitřní odkazy, stejně jako následující komentáře nejsou součástí předpisu. Jejich původcem je administrativní odbor.


a) Toto je komentář
1) předpisodárce
2) toto je poznámka
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/koment.txt · Poslední úprava: 05.06.2020 19:37 autor: vojtech.pikal