• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kraj Vysočina

Kandidátní listina České pirátské strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května.

Volební kraj: Kraj Vysočina
Politická strana: Česká pirátská strana (ČPS)
Jméno a příjmení zmocněnce: Anna Kršková
Místo trvalého pobytu zmocněnce:
E-mail zmocněnce, datová schránka:
Jméno a příjmení náhradníka:
Místo trvalého pobytu náhradníka:
Jméno a příjmení osoby oprávněné: Ivan Bartoš
Funkce osoby oprávněné: předseda strany podle čl. 14 Stanov České pirátské strany
Pořadí Jméno a příjmení, věk Povolání Obec Stranická příslušnost Fotografie
1 Mgr. Filip Krška, 33IT inženýrTřebíčČPS
2 Zdeněk Marek, 32OSVČLibice nad DoubravouČPS
3 Ing. Alžběta Kolářová, 36EkonomObrataň-
4 Petra Chrástová, 37Asistentka, účetníBrno-
5 Ing. Vítězslav Obr Ph.D., 31GeodetTřebíč-
6 Ing. Arch. Jan Kolář, 36ArchitektObrataň-
7 Ing. Bc. Jakub Krška, 35Pedagog, programový manažerTřebíč-
8 Ing. Ondřej Vašík, 30ProgramátorBrno-

(Maximálně 20 kandidátů na kandidátní listině v Kraji Vysočina.)

V ……………………. dne ……………………..

Přílohy

  • Prohlášení kandidáta (….. krát).
  • Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady.

Osoba oprávněná: (podpis)

Zmocněnec: (podpis)

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.