• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Hledame garanty programových bodů

Ahoj Piráti a Pirátky!

1. Republikové předsednictvo schválilo své priority, ze kterých bude vycházet při své činnosti a při spolupráci s odbory v následujícím období až do voleb v roce 2014. Vize republikového předsednictva je udělat z Pirátů do roku 2014 politickou sílu. Jde nám zejména o to, abychom prosazovali a rozpracovali Pirátský program, dosáhli dobrých odborných výsledků a úspěchu ve volbách, ale přitom si uchovali naše klíčové hodnoty a přátelskou atmosféru. Celé schéma priorit republikového předsednictva naleznete v usnesení. Ať se nám daří!

2. Republikový výbor schválil další programový bod: Zdravotnictví. Pirátská strana se přihlásila k myšlence široce dostupné zdravotní péče, kterou zabezpečují zejména veřejné instituce. Klíčovým bodem je zprůhlednění financí veřejného zdravotnictví, Piráti navrhují transparentní bankovní účty a účetnictví na Internetu. V programu pro zdravotnictví také krystalizuje liberální přístup, Piráti zdůrazňují právo občana vybrat si způsob léčby. Za samozřejmost Piráti požadují striktní ochranu soukromí pacientů. Další programové body postupně vznikají ve vnitrostranické diskuzi a veřejných konzultacích. Dále je budou zpracovávat garanti jednotlivých programových bodů.

3. Proto hledáme garanty programových bodů. Garanty bude v průběhu následujícího roku volit celostátní fórum, do té doby je jmenuje předseda. Garant rozpracovává svůj programový bod, sleduje danou oblast, informuje veřejnost, odpovídá na odborné otázky jménem strany, zpracovává návrhy stanovisek strany k dokumentům projednávaným v Senátu ve své působnosti a řídí příslušné svou pracovní skupinu. Pokud máte čas tvořit, chuť pomoci a vést jednotlivé pracovní skupiny, hlásit se můžete v podatelně republikového předsednictva.

Jestli všichni přežijeme 21.12. 2012. Tak vám přeji hezké Vánoce :-)

Gabriela Antošová
vedoucí administrativního odboru


Pirátské depeše dostáváte na základě registrace příznivcem Pirátské strany. Registraci lze zrušit vyřazením ze skupiny registrovaných příznivců v uživatelském panelu.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.