• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:zmg_nau [08.06.2010 19:33] (aktuální)
Ingrid Romancova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Zpráva Marielle Gallové - návrh alternativního usnesení======
  
 +{{  http://​christianengstrom.files.wordpress.com/​2010/​06/​img_0379.jpg?​w=300|návrh alternativního usnesení je založen na pozměňovacích návrzích, které byly ve Výboru předloženy několika různými politickými stranami}}
 +
 +**„Zpráva Marielle Gallové”**,​ která přísně obhajuje posílení práv duševního vlastnictví,​ byla [[http://​www.piratskenoviny.cz/?​c_id=31840|minulý týden přijata]] Výborem pro právní záležitosti JURI v Evropském parlamentu.
 +
 +Podle mého názoru to není dobrá zpráva. Evropská iniciativa digitálních práv [[http://​www.edri.org/​edrigram/​number8.11/​ep-legal-committe-incoherent-IPR-report|EDRI ji nazvala]] jako „rozsáhlou,​ protiřečící si a místy ​ konzervativní zprávu,” a upozornili také na některá její stanoviska, které jsou téměř komicky absurdní.
 +
 +**Napsal jsem alternativní** usnesení založené v první řadě na dobrých pozměňovacích návrzích, které byly předloženy Sociální demokracií,​ Liberalisty a Zelenými. Zde je [[http://​go2.wordpress.com/?​id=725X1342&​site=christianengstrom.wordpress.com&​url=http%3A%2F%2Fchristianengstrom.files.wordpress.com%2F2010%2F06%2Fgallo-draft-alternative-report-021.doc&​sref=http%3A%2F%2Fchristianengstrom.wordpress.com%2F2010%2F06%2F07%2Fgallo-report-draft-alternative-resolution%2F|text s návrhem alternativního usnesení]] (verze 0.2, rozdíly oproti přijaté zprávě Marielle Gallové jsou zvýrazněny).
 +
 +Alternativní usnesení se pokouší objevit nějaké společné východisko,​ s cílem nalézt postoj, který by většina parlamentu mohla podpořit.
 +
 +Nepožaduje ani přísná donucovací opatření, ani legalizaci nekomerčního sdílení dat. Místo toho požaduje, aby Výbor shromažďoval vědecké údaje přes Evropskou observatoř pro padělatelství a pirátství,​ a vyhodnotil směrnici pro posílení práv duševního vlastnictví IPRED (z angl. intellectual-property-rights-enforcement-directive) a pak aby přišel s novými návrhy.
 +
 +Zde jsou některé zvýrazněné pasáže z návrhu alternativního usnesení:
 +
 +**Doplňující ustanovení**
 +
 +  * s ohledem na usnesení ACTA z 10. března 2010
 +
 +**Úvodní část listiny**
 +
 +  * padělání představuje hrozbu pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů,​ nikoliv hrozbu pro porušení práv duševního vlastnicví
 +  * teritorialita autorských práv potlačuje vytvoření vnitřního digitálního trhu
 +  * není prokázáno žádné propojení mezi nekomerčním sdílením dat a organizovaným zločinem
 +  * různá nepodložená tvrzení a požadavky po přísném posílení práv byly odstraněny
 +
 +**Úvodní odstavce**
 +
 +  * nekritizovat Výbor za to, že neučinil legislativní návrh předtím, než byla data shromážěna Evropskou observatoří pro padělatelství a pirátství a zároveň než byl současný rámec vyhodnocen.
 +  * zdůraznit, že ačkoliv padělání a sdílení dat je nelegální,​ jedná se o dvě odlišné oblasti, které by se měly řešit odděleně.
 +  * zeptat se Výboru, zda by zvážil, jestli by vyjimka kopírování pro vlastní potřebu mohla být nějakým způsobem rožšířena na sdílení dat, ale nepožadovat to
 +  * nepožadovat přísná donucovací opatření, neboť k tomu nebyla shromážena data a směrnice IPRED nebyla vyhodnocena.
 +  * vyzvat Výbor, aby něco udělal s vyjímkou pro zrakově postižené,​ jelikož držitelé práv s tím nebyli schopni sami něco udělat
 +
 +**Evropská observatoř duševního vlastnictví**
 +
 +  * vítáme vznik takové Observatoře
 +  * domníváme se, že hlavním cílem Observatoře by mělo být shrnout vědecký výzkum s ohledem na směrnice padělatelství a IPRED.
 +
 +**Kultivace informovatelnosti spotřebitele**
 +
 +  * konstatujeme,​ že protipirátské kampaně jsou zatím neúčinné,​ a necháváme členské státy zvážit, zda v nich chtějí nadále pokračovat
 +
 +**Podpora vnitřního digitálního trhu**
 +
 +  * upozornit na nelegislativní opatření, jak se mohou obejít právní záruky
 +  * nevytvářet mnoho prohlášení o dopadu on-line pirátství,​ jelikož tím je pověřena Evropská observatoř pro padělatelství a pirátství
 +  * vyzvat Výbor, aby označil a odstranil překážky vnitřního evropského digitálního trhu
 +
 +**Mezinárodní rozměr a dopad na vnitřní trh**
 +
 +  * tranzit generických léčiv do rozvojových zemí vyvolává problémy a nejlepši by bylo zabavit je rovnou na celnici
 +  * znovu zopakovat hlavní požadavek v usnesení ACTA ze dne 10. března 2010
 +
 +**Pokud máte nějaké připomínky**,​ neváhejte mi je sem poslat. Pamatujte, že cílem řešení je najít společnou půdu, která by mohla získat většinu v parlamentu, ne vyjádřit nejradikálnější názory.
 +
 +Mám představu z diskuzí, které jsme vedli s dalšími členy Evropského parlamentu. Většina z nás souhlasí, že autorské právo v digitálním věku je problém, ale ještě jsme se příliš neshodli, co bychom s tím měli udělat. Za těchto okolností si myslím, že je rozumné vyjádřit se k problému, a vyzvat Výbor, aby studoval materiály a přišel s návrhy založenými na těchto studiích.
 +
 +**Dalším krokem** je odhlasování usnesení v plenárním zasedání. Mohlo by se tak stát již v týdnu 14. června, ale doufejme, že bude hlasování odloženo na zasedání konané od 5. července, aby politické skupiny a jednotliví členové dostali šanci zvážit odlišný návrh usnesení.
 +
 +Souhlasíte-li s alternativním usnesením, velmi byste pomohli, kdybyste kontaktovali členy Evropského parlamentu ze své země a řekli jim svůj názor.
 +
 +**Evropa potřebuje přemýšlet** o tom, jak naložit s autorským právem v době digitálního věku, a Evropský parlament může převzít vedoucí roli v tomto procesu.
 +Dobrý první krok by byl zjistit, se kterými stanovisky většina z nás souhlasí, a které potřebují být ještě promyšleny a dále prodiskutovány.
 +
 +[[http://​go2.wordpress.com/?​id=725X1342&​site=christianengstrom.wordpress.com&​url=http%3A%2F%2Fchristianengstrom.files.wordpress.com%2F2010%2F06%2Fgallo-draft-alternative-report-021.doc&​sref=http%3A%2F%2Fchristianengstrom.wordpress.com%2F2010%2F06%2F07%2Fgallo-report-draft-alternative-resolution%2F|Alternativní návrh usnesení]] je pokusem o vytvoření takového základu. ​
 +
 +—Christian Engström, Pirate MEP, 7. června 2010 [[http://​christianengstrom.wordpress.com/​2010/​06/​07/​gallo-report-draft-alternative-resolution/​|zdroj]]
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.