• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zo:docs:start [07.10.2012 18:52]
Adam Zabransky +ostatní
zo:docs:start [01.04.2020 11:31] (aktuální)
petr.vileta ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 8: Řádek 8:
 ===== Česko ===== ===== Česko =====
  
-  * [[volby2010:komplet]]+  * [[volby:2010:komplet]]
   * [[pn_autz_draft]]   * [[pn_autz_draft]]
 +  * [[3steps]]
 ===== Švédsko ===== ===== Švédsko =====
  
Řádek 20: Řádek 20:
 Německé pirátské straně nutno věnovat velkou pozornost, protože jim vše dobře funguje, nejspíš od nich převezmeme strukturu webu a struktura jejich programu také není marná. Německé pirátské straně nutno věnovat velkou pozornost, protože jim vše dobře funguje, nejspíš od nich převezmeme strukturu webu a struktura jejich programu také není marná.
   * [[Parteiprogramm]]. Program německé pirátské strany, který se trochu podobá našemu pro volby do poslanecké sněmovny.   * [[Parteiprogramm]]. Program německé pirátské strany, který se trochu podobá našemu pro volby do poslanecké sněmovny.
 +  * [[Bochumska stanoviska]]. Vybraná důležitá stanoviska Německé pirátské strany v češtině.
  
 ===== Evropský parlament ===== ===== Evropský parlament =====
Řádek 25: Řádek 26:
   * [[Ifpi_cp]]   * [[Ifpi_cp]]
   * [[juri]]   * [[juri]]
-  * [[pp_eu_pos]]+  * [[ppcz_ppeu_2012pos]] 
 +  * [[parizska_deklarace]] 
 +  * [[euprogrambase]] 
 +  * [[zo:​spolecnyep2014]] 
 +  * [[manifestppeu]] 
 ===== Pirátská internacionála ===== ===== Pirátská internacionála =====
   * [[ppi_statutes]]   * [[ppi_statutes]]
   * [[ACTA]] Prohlášení pirátských stran k obchodní dohodě proti padělání.   * [[ACTA]] Prohlášení pirátských stran k obchodní dohodě proti padělání.
-  * [[manifest]] zamítnutý návrh společného prohlášení pirátských stran.+  * [[manifest2008]] zamítnutý návrh společného prohlášení pirátských stran.
   * [[PPIPrinciples|Principy PPI]]. Konkurenční neoficiální zásady pirátské internacionály podle Reinera Bakelse.   * [[PPIPrinciples|Principy PPI]]. Konkurenční neoficiální zásady pirátské internacionály podle Reinera Bakelse.
 +  * [[PPI GA 2015]]. Výstupy zasedání PPI ve Varšavě 3.-5. července 2015
  
 ===== Svobodná kultura ===== ===== Svobodná kultura =====
Řádek 41: Řádek 48:
   * [[codex]]   * [[codex]]
   * [[internetfreedom]]   * [[internetfreedom]]
- 
-=====  Spisy  ===== 
-Následuje seznam všech dokumentů s jejich [[:spisová značka|spisovými značkami]];​ spisovou značkou se označují všechny oficiální dokumenty na hlavičkovém papíru České pirátské strany. 
-  * ZO 4/2012 [[ZO:​4_2012]] 
-  * ZO 3/2012 [[ZO:​3_2012]] 
-  * ZO 2/2012 [[ZO:​2_2012]] 
-  * ZO 1/2012 [[ZO:​1_2012]] 
-  * ZO 1/2011 [[ZO:​1_2011]] 
-  * ZO 4/2010 [[ZO:​4_2010]] 
-  * ZO 3/2010 [[ZO:​3_2010]] 
-  * ZO 2/2010 [[ZO:​2_2010|Sdružení uživatelů Internetu v. SGAE]]. Dopis španělskému velvyslanci. 
-  * ZO 1/2010 [[ZO:​1_2010|Plná moc pro Mikuláše Ferjenčíka]] zastupovat ČPS před pirátskou internacionálou. 
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/start.1349635940.txt.gz · Poslední úprava: 07.10.2012 18:52 autor: Adam Zabransky