• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppi_3_2015 [20.01.2016 22:49] (aktuální)
Mikulas.Peksa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== PPI GA 3/2015 Net Neutrality ====
  
 +
 +The principle of network neutrality must by inforced by law in each and every country to ensure strong incentives for investment, fair competition and equal treatment of everybody in the digital space.
 +
 +We consider the freedom of information as an universal human right, and the net neutrality a necessary mean to it.
 +
 +Everyone must be able to have access to an Internet connection that does not discriminate against any service or competitor. Traffic management measures shall only be allowed in exceptional circumstances,​ operated in a clear and transparent manner and only for technical reasons.
 +
 +Non-discriminatory access to the Internet must apply uniformly across the whole world. We reject measures by the telecommunications companies that threaten freedom of access.
 +
 +==== PPI GA 3/2015 Síťová neutralita ====
 +
 +Pro podporu investic, rovné soutěže a rovného zacházení s každým, musí být v každé zemi uzákoněn princip síťové neutrality.
 +
 +Považujeme svobodu informace za univerzální lidské právo a síťovou neutralitu za nezbytný prostředek k jeho dosažení.
 +
 +Každý musí mít přístup k internetovému připojení,​ které nediskriminuje jakékoli služby či konkurenta. Opatření pro řízení provozu budou povoleny pouze za výjimečných okolností, provozovány jasným a transparentním způsobem a pouze z technických důvodů.
 +
 +Nediskriminační přístup k internetu musí platit jednotlivě napříč světem. Odmítáme opatření ze strany telekomunikačních společností ohrožujících svobodu přístupu.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.