• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:altpatenty [21.06.2013 18:53]
Jakub Michalek [Alternativa k farmaceutickým patentům]
zo:docs:altpatenty [21.06.2013 18:57] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Alternativa k farmaceutickým patentům =====+====== Alternativa k farmaceutickým patentům ​======
  
 <div navrh zamitnuto>​ <div navrh zamitnuto>​
 Tento dokument není schváleným programovým dokumentem České pirátské strany. Původní dokument pod názvem //Ett alternativ till medicinpatent//​ vytvořila Pirátská strana ve Švédsku. Tento dokument není schváleným programovým dokumentem České pirátské strany. Původní dokument pod názvem //Ett alternativ till medicinpatent//​ vytvořila Pirátská strana ve Švédsku.
 </​div>​ </​div>​
-====  Farmaceutické patenty jsou škodlivé ​ ====+=====  Farmaceutické patenty jsou škodlivé  ​=====
  
 Patenty na léky, neboli farmaceutické patenty, mají mnoho negativních efektů. Patenty na léky, neboli farmaceutické patenty, mají mnoho negativních efektů.
Řádek 11: Řádek 11:
   * Farmaceutické patenty pokračují v cestě zvyšování cen léků ve Švédsku a v Evropě, a to mimo jakýkoliv způsob politické kontroly. ​   * Farmaceutické patenty pokračují v cestě zvyšování cen léků ve Švédsku a v Evropě, a to mimo jakýkoliv způsob politické kontroly. ​
  
-==== Jsou farmaceutické patenty nutné? ====+===== Jsou farmaceutické patenty nutné? ​=====
  
 Nehledě na tyto negativní efekty se najde mnoho lidí, kteří obhajují farmaceutické patenty, a tvrdí, že jsou přesto nezbytné. Farmaceutický výzkum je velmi drahý, takže musíme zajistit dostatečné finanční zdroje. Jinak bychom v budoucnosti nedostávali nové léky, což by bylo ještě horší. Nehledě na tyto negativní efekty se najde mnoho lidí, kteří obhajují farmaceutické patenty, a tvrdí, že jsou přesto nezbytné. Farmaceutický výzkum je velmi drahý, takže musíme zajistit dostatečné finanční zdroje. Jinak bychom v budoucnosti nedostávali nové léky, což by bylo ještě horší.
Řádek 23: Řádek 23:
 Ale tvrzení, že farmaceutické patenty jsou jediným myslitelným systémem k zajištění těchto peněz, prostě není pravda. Ale tvrzení, že farmaceutické patenty jsou jediným myslitelným systémem k zajištění těchto peněz, prostě není pravda.
  
-====  Dnes platí výzkum vláda ​ ====+=====  Dnes platí výzkum vláda  ​=====
  
 Dnes je to již veřejný sektor (dále nazývaný „vláda“),​ který platí hlavní část pro všechny léky, které se dnes užívají v Evropě, a to díky rozličným systémům všeobecného zdravotního pojištění. (Viz například stranu 37 v této [[http://​www.efpia.org/​Objects/​2/​Files/​infigures2006.pdf|zprávě od EFPIA]], Evropské federace farmaceutických asociací a průmyslu.) Právě vláda dnes platí farmaceutický výzkum tím, že platí vysoké ceny farmaceutickým společnostem za patentované léky. Dnes je to již veřejný sektor (dále nazývaný „vláda“),​ který platí hlavní část pro všechny léky, které se dnes užívají v Evropě, a to díky rozličným systémům všeobecného zdravotního pojištění. (Viz například stranu 37 v této [[http://​www.efpia.org/​Objects/​2/​Files/​infigures2006.pdf|zprávě od EFPIA]], Evropské federace farmaceutických asociací a průmyslu.) Právě vláda dnes platí farmaceutický výzkum tím, že platí vysoké ceny farmaceutickým společnostem za patentované léky.
Řádek 37: Řádek 37:
 Všechny tyto firmy utrácejí na výzkumu asi 15 % výnosů. Těch zbývajících 85 % jde podle jejich vlastních údajů na jiné účely. Takové výsledky jsou pro tento průmysl typické. Všechny tyto firmy utrácejí na výzkumu asi 15 % výnosů. Těch zbývajících 85 % jde podle jejich vlastních údajů na jiné účely. Takové výsledky jsou pro tento průmysl typické.
  
-Takde můžeme položit otázku: Skutečně přináší patentový systém nám, daňovým poplatníkům,​ nejvyšší možné množství farmaceutického výzkumu za peníze, které utrácíme za léky? Nebo existuje prostor pro zlepšení, když dokonce farma společnosti samotné připouštějí,​ že 85 % peněz peněz, které jim dáváme, utrácejí za jiné věci?+Tak můžeme položit otázku: Skutečně přináší patentový systém nám, daňovým poplatníkům,​ nejvyšší možné množství farmaceutického výzkumu za peníze, které utrácíme za léky? Nebo existuje prostor pro zlepšení, když dokonce farma společnosti samotné připouštějí,​ že 85 % peněz peněz, které jim dáváme, utrácejí za jiné věci?
  
 Kdyby vláda místo toho vzala 20 % toho, co v současné době utrácí na lécích, a přidělila to přímo do farmaceutického výzkumu, přišlo by na výzkum více peněz než dnes. Pokud by byly výsledky bezplatně dostupné, farmaceutické společnosti by mohly vyrábět moderní léky, aniž by utrácely jakékoliv peníze na výzkum samy. Vládě samotné by pak zbylo platit pouze za samotné suroviny. Kdyby vláda místo toho vzala 20 % toho, co v současné době utrácí na lécích, a přidělila to přímo do farmaceutického výzkumu, přišlo by na výzkum více peněz než dnes. Pokud by byly výsledky bezplatně dostupné, farmaceutické společnosti by mohly vyrábět moderní léky, aniž by utrácely jakékoliv peníze na výzkum samy. Vládě samotné by pak zbylo platit pouze za samotné suroviny.
  
-====  Léky nepodléhající patentům jsou levné ​ ====+=====  Léky nepodléhající patentům jsou levné  ​=====
  
 Jak by to ovlivnilo cenu, pokud by léky nezatěžovaly farmaceutické patenty? Abychom zodpověděli tuto otázku, podívejme se na zkušenosti,​ které máme s generickými léky, které nepodléhají patentům. V této oblasti trhu už máme situaci, ve které spolu různí (soukromí) výrobci léků soutěží a vláda nakupuje ty nejlevnější a nejlepší léky. Jak by to ovlivnilo cenu, pokud by léky nezatěžovaly farmaceutické patenty? Abychom zodpověděli tuto otázku, podívejme se na zkušenosti,​ které máme s generickými léky, které nepodléhají patentům. V této oblasti trhu už máme situaci, ve které spolu různí (soukromí) výrobci léků soutěží a vláda nakupuje ty nejlevnější a nejlepší léky.
Řádek 51: Řádek 51:
 V případě generických léků se bavíme o lécích, které jsou více jak 20 let staré. Na nové léky přidávají farmaceutické společnosti dokonce ještě větší marži, takže by skutečné úspory po zrušení patentů téměř jistě daleko přesáhly 70 %. Ale buďme konzervativní a vycházejme z tohoto čísla. V případě generických léků se bavíme o lécích, které jsou více jak 20 let staré. Na nové léky přidávají farmaceutické společnosti dokonce ještě větší marži, takže by skutečné úspory po zrušení patentů téměř jistě daleko přesáhly 70 %. Ale buďme konzervativní a vycházejme z tohoto čísla.
  
-====  Poloviční cena znamená více peněz na výzkum! ​ ====+=====  Poloviční cena znamená více peněz na výzkum!  ​=====
  
 Cena za látku potom klesne na 30 % původní částky, jakmile se zbavíme patentů. Přidejte 20 % abychom financovali budoucí výzkum podle návrhu zde předloženého a snížíme vládní účet za léky na 50 % současné hodnoty. Snížili bychom ceny na polovinu a zatím bychom dávali na vývoj více než dnes. Cena za látku potom klesne na 30 % původní částky, jakmile se zbavíme patentů. Přidejte 20 % abychom financovali budoucí výzkum podle návrhu zde předloženého a snížíme vládní účet za léky na 50 % současné hodnoty. Snížili bychom ceny na polovinu a zatím bychom dávali na vývoj více než dnes.
Řádek 59: Řádek 59:
 Jaké jsou argumenty pro zachování farmaceutických patentů a odmítnutí úspor na nákladech a dalších možných přínosů, pokud si zvolíme odlišný přístup? Jaké jsou argumenty pro zachování farmaceutických patentů a odmítnutí úspor na nákladech a dalších možných přínosů, pokud si zvolíme odlišný přístup?
  
-====  Shrnutí ​ ====+=====  Shrnutí  ​=====
  
 Celkem tedy tento návrh přináší tyto body: Celkem tedy tento návrh přináší tyto body:
Řádek 70: Řádek 70:
 Tedy: v porovnání se současným systémem by činily náklady vlády 20 % na výzkum a 30 % na suroviny. **Celkem to znamená pouze 50 % dnešních nákladů, ale přitom pořád více peněz na výzkum než dnes.** Tedy: v porovnání se současným systémem by činily náklady vlády 20 % na výzkum a 30 % na suroviny. **Celkem to znamená pouze 50 % dnešních nákladů, ale přitom pořád více peněz na výzkum než dnes.**
  
-====  Realisticky na evropské úrovni ​ ====+=====  Realisticky na evropské úrovni  ​=====
  
 Zřejmý protiargument by byl, že Švédsko samotné nemůže takový záměr rozumně uskutečnit. Ale na evropské úrovni ho lze vskutku provést. Zřejmý protiargument by byl, že Švédsko samotné nemůže takový záměr rozumně uskutečnit. Ale na evropské úrovni ho lze vskutku provést.
Řádek 82: Řádek 82:
 **Jaké jsou argumenty pro zachování farmaceutických patentů a odmítnutí úspor nákladů a zlepšení, které by mohla otevřená cesta nabídnout?​** **Jaké jsou argumenty pro zachování farmaceutických patentů a odmítnutí úspor nákladů a zlepšení, které by mohla otevřená cesta nabídnout?​**
  
-====  Program ​pirátské ​strany ​ ====+=====  Program ​Pirátské ​strany  ​=====
  
 //​Pirátská strana chce jako dlouhodobý cíl zrušit farmaceutické patenty, ale uvědomuje si, že to vyžaduje alternativní systém financování farmaceutického výzkumu. Věříme, že by se měl nový systém zavést na evropské úrovni.// //​Pirátská strana chce jako dlouhodobý cíl zrušit farmaceutické patenty, ale uvědomuje si, že to vyžaduje alternativní systém financování farmaceutického výzkumu. Věříme, že by se měl nový systém zavést na evropské úrovni.//
Řádek 88: Řádek 88:
 //​Vyzýváme švédskou vládu ke studiu účinku různých alternativních systémů, jako je zde uvedený, a předložení těchto otázek k diskusi na celoevropské politické scéně.// //​Vyzýváme švédskou vládu ke studiu účinku různých alternativních systémů, jako je zde uvedený, a předložení těchto otázek k diskusi na celoevropské politické scéně.//
  
-====  Odkazy ​ ====+=====  Odkazy  ​=====
  
   * Dean Baker: [[http://​www.cepr.net/​documents/​publications/​intellectual_property_2004_09.pdf|Financování výzkumu léků: Jaké jsou problémy?​]],​ Center for Economic and Policy Research.   * Dean Baker: [[http://​www.cepr.net/​documents/​publications/​intellectual_property_2004_09.pdf|Financování výzkumu léků: Jaké jsou problémy?​]],​ Center for Economic and Policy Research.
   * Marcia Angell: [[http://​www.cmaj.ca/​cgi/​content/​full/​171/​12/​1451|Nadbytek ve farmaceutickém průmyslu]],​ Harvard Medical School.   * Marcia Angell: [[http://​www.cmaj.ca/​cgi/​content/​full/​171/​12/​1451|Nadbytek ve farmaceutickém průmyslu]],​ Harvard Medical School.
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.