" | head -n 1 | perl -pe 's/.* //g')" chromium --app=https://jitsi.pirati.cz/$ROOM & sleep 3 ID=`xdotool search --onlyvisible chrom` xdotool windowsize $ID 1280 720 xdotool windowmove $ID 0 0 ffmpeg \ -loglevel warning \ -f pulse -i "$AUDIO" \ -f x11grab \ -framerate 24 \ -vid…"/>
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Příklad skriptu pro screencasting jitsi konference

Příklad skriptu pro screencasting jitsi konference s použitim `ffmpeg`

#!/bin/bash
 
ROOM=$1
STREAM=$2
AUDIO="$(pacmd list-sources | grep -PB 1 "analog.*monitor>" | head -n 1 | perl -pe 's/.* //g')"
 
chromium --app=https://jitsi.pirati.cz/$ROOM &
sleep 3
 
ID=`xdotool search --onlyvisible chrom`
 
xdotool windowsize $ID 1280 720
xdotool windowmove $ID 0 0
 
ffmpeg \
 -loglevel warning \
 -f pulse -i "$AUDIO" \
 -f x11grab \
 -framerate 24 \
 -video_size 1280x720 \
 -i :0.0+0,29 \
 -acodec aac \
 -b:a 128k \
 -ar 44100 \
 -vcodec libx264 \
 -preset veryfast \
 -crf 26 \
 -vf "format=yuv420p" \
 -maxrate 1600k \
 -bufsize 3200k \
 -g 48 \
 -f flv \
rtmp://pitube.pir-test.eu/stream/$STREAM?token=PITUBE_TOKEN

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Technický odbor
osoba:
andrej_ramaseuski
adresát:
Operátoři screencastu
tag:
pitube, jitsi
stav:
aktuální
aktualizace:
24.10.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

 
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
to/navody/pitube-screencast-ffmpeg.txt · Poslední úprava: 16.02.2021 00:43 autor: andrej.ramaseuski2